Tända en testblixt/inställningsljus från mottagare

Testblixt eller inställningsljus () kan tändas i vid trådlös blixtfotografering med radioöverföring från EL-5-Speedlites som är inställda som mottagare.

 1. Tryck joysticken rakt in.

 2. Tänd blixten.

  [Testblixt]

  • Tryck joysticken vertikalt eller horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att välja TEST. Tryck sedan joysticken rakt in.

  [Inställningsljus] ()

  Tillgängligt när andra kameror än modeller i EOS R- eller EOS M-serien används som sändare med EL-5 som mottagare.

  • Tryck joysticken vertikalt eller horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att välja MODELL. Tryck sedan joysticken rakt in.
  • Det trådlösa systemet tänder ett test eller inställningsljuset efter att mottagaren har sänt en tändningssignal till sändaren.

Var försiktig

Obs!

 • När det finns flera sändare () skickas tändningssignalen till huvudsändaren.