Länkad bildtagning

Länkad bildtagning stöds vilket automatiskt utlöser slutare på mottagarkamerorna när sändaren tänds. Du kan utföra länkad bildtagning med upp till totalt 16 sändare och mottagarkameror. Det är användbart för att fotografera ett motiv från flera vinklar samtidigt.

För länkad bildtagning kan du ansluta kamerorna till Speedlites eller Speedlite-sändare som har stöd för trådlös blixtfotografering med radioöverföring.

(1) Sändarkamera

(2) Mottagarkameror

(3) Överföringsavstånd: cirka 30 m

Obs!

 • För enkelhetens skull i den här guiden kallas EL-5 och de andra kamerorna som är inställda för länkad bildtagning ”sändarkameran” respektive ”mottagarkameror”.

Var försiktig

 • Fotografering sker inte samtidigt då mottagarkameror fotograferar något efter sändarkameran.

Innan du följer dessa steg ska du ansluta en Speedlite eller sändare till alla kameror som ska användas vid länkad bildtagning. Se användarhandböckerna för enheterna för anvisningar om att ställa in andra enheter.

 1. Välj Trådlös/inställning för länkad bildtagning med joysticken.

 2. Ställ in på LÄNKAD BILD (kontrollerad).

  • Tryck joysticken vertikalt eller horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att välja LÄNKAD BILD (ingen kontroll). Tryck sedan joysticken rakt in.
  • Displayen växlar sedan till LÄNKAD BILD (kontrollerad).
 3. Ställ in som sändare eller mottagare.

  • Tryck joysticken vertikalt eller horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att välja Trådlös radioöverföringSÄNDARE eller Trådlös radioöverföringMOTTAGARE. Tryck sedan joysticken rakt in.
 4. Tryck joysticken rakt in.

 5. Välj alternativet som visas i (1).

  • Tryck joysticken vertikalt eller horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att välja alternativet. Tryck sedan joysticken rakt in.
 6. Ställ in blixtmetoden.

  • Tryck joysticken vertikalt eller horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att välja blixtmetoden. Tryck sedan joysticken rakt in.
  • Beskrivningar bredvid Egen blixtmetod 1Egen blixtmetod 3 variera beroende på de registrerade inställningarna.
  • Se Egen blixtmetod för information om Egen blixtmetod.
 7. Ställ in överföringskanalen och trådlöst radio-ID.

 8. Ställ in fotografering på kameran.

 9. Ställ in alla Speedlites.

  • I den länkade fotograferingsinställningen ska du ställa in alla Speedlites som kommer att användas i länkad bildtagning som sändare eller mottagare.
  • Gör samma för alla sändare som kommer att användas.
  • Att växla en Speedlite från mottagare till sändare i steg 3 växlar automatiskt andra Speedlites (eller sändare) som har ställts in som sändare till mottagare.
 10. Placera mottagarkamerorna.

  • Placera alla mottagarkameror inom cirka 30 m från sändarkameran.
  • Bekräfta att lampan LÄNK på mottagare lyser grönt.
 11. Ta bilden.

  • Bekräfta att sändarens lampa LÄNK lyser grönt innan fotografering.
  • Fotografering med sändarkameran aktiverar automatiskt fotografering med mottagarkameror.
  • UTLÖSNING visas på LCD-displayen på mottagare som användes vid länkad bildtagning.

Obs!

 • Ändra inställningen i steg 2 till LÄNKAD BILD (ingen kontroll) på varje Speedlite för att avbryta länkad bildtagning.
 • Den här funktionen kan användas för att fjärrstyra länkad bildtagning även utan att ansluta sändarens Speedlite till en kamera. För att tända från alla mottagarkameror kan du trycka sändarens joystick rakt in och sedan vertikalt eller horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att välja REL.
 • Automatisk avstängning träder i kraft efter cirka 5 min. vid länkad bildtagning, för både sändare och mottagare. Om det går längre tid mellan bilderna vid länkad bildtagning ska du ställa in automatisk avstängning på [OFF] på både sändare och mottagare (C.Fn-01-1).
 • Varje Speedlite (sändare och mottagare) satt till [0] i P.Fn-05 () piper när den är laddad helt.

Var försiktig

 • Överväg att ställa in omkopplaren för fokuseringsmetod på objektivet till MF på mottagarkameror och fokusera manuellt innan länkad bildtagning. Mottagarkameror kan inte fotografera i länkad bildtagning om de inte kan fokusera på motiv med AF.
 • Blixtar kan tändas vid länkad bildtagning när P.Fn-02 är satt till [1] (). Om flera Speedlites tänds tillsammans kan det dock förhindra lämplig exponering eller orsaka ojämn exponering.
 • Överföringsavståndet kan vara kortare beroende på faktorer såsom hur Speedlites är placerade, omgivningen och väderförhållanden.
 • Den här länkade bildtagningen liknar länkad bildtagning på WFT-serien med trådlösa filsändare. WFT-seriens sändare kan dock inte användas i den här länkade bildtagningen. Observera även att slutarfördröjningen skiljer sig från den för WFT-serien.