Inställningar för trådlös funktion

Ställ in sändaren och mottagaren till trådlös blixtfotografering med radioöverföring med E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik enligt följande.

Ställa in som sändare

 1. Välj Trådlös/inställning för länkad bildtagning med joysticken.

 2. Ställ in på Trådlös radioöverföringSÄNDARE.

  • Tryck joysticken vertikalt eller horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att välja Trådlös radioöverföringSÄNDARE. Tryck sedan joysticken rakt in.
 3. Välj tändningsmetod.

  • Tryck joysticken rakt in.
  • Tryck joysticken vertikalt eller horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att välja (1). Tryck sedan joysticken rakt in.
  • Tryck joysticken horisontellt och vrid på Inställningsratt för att välja från ALLA, A:B eller A:B C. Tryck sedan joysticken rakt in.

Ställa in som mottagare

 1. Ställ in på Trådlös radioöverföringMOTTAGARE.

  • Konfigurera den här inställningen på Speedlites för att använda dem som mottagare.
  • Välj Trådlös radioöverföringMOTTAGARE när du ställer in sändaren.

Var försiktig

 • Välj TRÅDLÖS AV innan normal blixtfotografering för att radera de trådlösa inställningarna (sändare/mottagare).

Ställa in överföringskanal/trådlöst radio-ID

Ställ in sändarens överföringskanal och trådlöst radio-ID enligt följande. Ställ in samma kanal och ID för både sändare och mottagare. Se användarhandboken till Speedlite-enheterna som är utrustad med trådlös mottagarfunktion med radioöverföring för anvisningar om att använda mottagaren.

Var försiktig

 • Ställ in olika trådlösa radio-ID:n för varje kanal, då störningar mellan system med flera Speedlites som styrs av radioöverföring kan uppstå, även om enheterna är inställda på olika överföringskanaler.
 1. Tryck joysticken rakt in.

 2. Välj alternativet (1).

  • Tryck joysticken vertikalt eller horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att välja kanalalternativet. Tryck sedan joysticken rakt in.
 3. Ställ in en överföringskanal.

  • Tryck joysticken vertikalt eller horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att välja från AUTO eller kanal 1–15. Tryck sedan joysticken rakt in.
 4. Välj alternativet (2).

  • Välj ID-alternativet när du ställer in överföringskanalen. Tryck sedan joysticken rakt in.
 5. Ställ in trådlöst radio-ID.

  • Tryck joysticken horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att välja positionen (nummer) att ställa in. Tryck sedan joysticken rakt in.
  • Tryck joysticken vertikalt eller vrid på Inställningsratt för att välja ett nummer i intervallet 0–9. Tryck sedan joysticken rakt in.
  • Ställ in ett 4-siffrigt nummer på samma sätt och välj sedan OK.
  • Lampan LÄNK lyser grönt när kommunikation upprättas mellan sändare och mottagare.

Söka och ställa in överföringskanaler för sändare

Du kan söka igenom radiosignalens status och ställa in sändarens överföringskanal automatiskt eller manuellt. Att ställa in kanalen till [AUTO] återställer automatiskt Speedlite till kanalen med den starkaste signalen. När kanalen ställs in manuellt kan du granska sökresultaten när den återställs.

 • Söker när för närvarande satt till [AUTO]

  1. Tryck på UNDERMENY-knappen.

  2. Utför sökningen.

   • Tryck joysticken vertikalt eller horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att välja SKANNA. Tryck sedan joysticken rakt in.
   • Välj OK.
   • Sökningen utförs och inställningen återställs till kanalen med den starkaste signalen.
 • Skannar när den för närvarande är satt till en kanal (1–15)

  1. Tryck på UNDERMENY-knappen.

  2. Utför sökningen.

   • Tryck joysticken vertikalt eller horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att välja SKANNA. Tryck sedan joysticken rakt in.
   • Välj OK.
   • Sökningen utförs och en graf över signalernas status visas.
   • Högre toppar i grafen indikerar starkare signaler.

  3. Ställ in kanalen.

   • Tryck joysticken horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att välja en kanal i intervallet 1–15.
   • Tryck joysticken rakt in för att ställa in kanalen.

LÄNK Indikator för lampa och anslutning

Du kan fastställa anslutningsstatusen genom statusen på lampan LÄNK eller ikonen på LCD-displayen.

Status Beskrivning Åtgärd
Tänd Ansluten
Av Inte ansluten Kontrollera kanalen och ID:t
Av För många enheter Överskrid inte 16 sändare och mottagare tillsammans
Av Fel Starta om sändare och mottagare
Tänd Ansluten*1
Tänd Ansluten*2

1: När sändaren är ansluten till den sekundära sändaren

2: När sändaren är ansluten för länkad bildtagning

Visning Beskrivning Åtgärd
Sändarens trådlösa anslutning/Mottagarens trådlösa anslutning Ansluten
Den trådlösa sändare är inte ansluten/Den trådlösa mottagaren är inte ansluten Inte ansluten Kontrollera kanalen och ID:t
Fel på den trådlösa sändarenheten/Fel på den trådlösa mottagarenheten För många enheter Överskrid inte 16 sändare och mottagare tillsammans
Fel Starta om sändare och mottagare
SEKUNDÄR SÄNDARE Ansluten*1

1: När sändaren är ansluten till den sekundära sändaren

Var försiktig

 • Mottagare tänds endast om sändarens och mottagarens kanaler matchar. Ställ in samma nummer eller båda till [AUTO].
 • Mottagare tänds endast om sändarens och mottagarens trådlösa radio-ID matchar. Ställ in samma nummer.

Blixttändning med sändare På/Av

Du kan ställa in om sändaren ska tändas tillsammans med de mottagare som den styr trådlöst. När sändarens blixttändning är aktiverad tänds sändaren som blixtgrupp A.

 1. Tryck joysticken rakt in.

 2. Välj alternativet som visas i (1).

  • Tryck joysticken vertikalt eller horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att välja alternativet. Tryck sedan joysticken rakt in.
 3. Ställ in sändarens blixttändning.

  • Tryck joysticken horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att aktivera eller inaktivera sändarens blixttändning. Tryck sedan joysticken rakt in.
   • Blixttändning med sändare PÅ: Blixttändning med sändare PÅ
   • Blixttändning med sändare AV: Blixttändning med sändare AV

Obs!

 • Att inaktivera sändarens blixttändning utökar tillgänglig blixtutmatning från 1/1024 till 1/8192.

Trådlös modelleringslampa På/Av

Modelleringslampan för anslutna sändar-/mottagarenheter tänds och släcks som svar på att du trycker på sändarknappen LAMPA när EL-5 är en sändare eller mottagare. På så sätt kan du kontrollera motivets skuggor som har skapats av flera Speedlites genom att helt enkelt manövrera sändaren. Att trycka ned avtryckaren för sändaren helt släcker även modelleringslampan på mottagarna.

Var försiktig

 • När sändarens blixttändning är inaktiverad aktiveras inte sändarens modelleringslampa av knappen LAMPA.
 • Modelleringslampor för blixtgrupper inställda på blixtmetoden AV och andra icke-blixtgrupper är inte aktiverade.
 • Alla ändringar av blixtmetoder eller blixtgrupper medan en modelleringslampa är tänd ändrar inte lampans aktuella belysning. Släck sändarens modelleringslampan vid behov innan du ändrar dessa inställningar.

Obs!

 • Mottagarens modelleringslampor kan även tändas eller släckas av en sekundär sändare.
 • Ljusstyrkan och varaktigheten hos en modelleringslampas belysning beror på inställningarna för varje mottagare.
 • Som en indikator på belysningskommandon för modelleringslampor, överensstämmer Indikator för modelleringslampa (1) inte nödvändigtvis med styrinformationen för blixtgruppen mot den aktuella statusen för mottagarens modelleringslampor.