Samodejno fotografiranje z bliskavico z 1 bliskovno sprejemno enoto

To poglavje vsebuje opis osnovnega popolnoma samodejnega brezžičnega fotografiranja z uporabo EL-1, pritrjene na fotoaparat (oddajna enota) in z EL-1, nastavljeno kot sprejemno enoto.

 1. Nastavite oddajno enoto.

  • Nastavite EL-1, pritrjeno na fotoaparat, kot "oddajno enoto" ().
  • Kot oddajno enoto lahko uporabite tudi napravo, opremljeno s funkcijo brezžične oddajne enote z radijskim prenosom.
 2. Nastavite sprejemno enoto.

  • Nastavite EL-1, ki bo upravljana brezžično prek oddajne enote, kot sprejemno enoto ().
  • Uporabljate lahko tudi druge Speedlite bliskavice serije EX, ki so opremljene s funkcijo brezžične sprejemne enote z radijskim prenosom.
 3. Preverite kanal in ID.

  • Če sta oddajna kanala in ID številki za brezžični radijski prenos oddajne in sprejemne enote različni, ju nastavite na iste vrednosti ().
 4. Postavite fotoaparat in bliskavico.

 5. S pomočjo krmilnega gumba na oddajni enoti izberite MODE/NAČIN.

 6. Nastavite način bliskavice na ETTL.

  • Pritisnite krmilni gumb gor, dol, levo ali desno ali zavrtite Izbirni regulator in izberite ETTL, nato pritisnite na krmilni gumb navpično navzdol.
  • Sprejemna enota je samodejno nastavljena na ETTL med fotografiranjem z upravljanjem prek oddajne enote.
  • Preverite, ali je upravljanje sprožilne skupine nastavljeno na ALL/VSE.
 7. Preverite stanje prenosa in stanje polnjenja.

  • Preverite, ali lučka LINK/POVEZAVA sveti v zeleni barvi.
  • Ko je sprejemna enota pripravljena, oddajnik žarka za pomoč pri AF utripa v presledkih po približno 1 sekundo.
  • Če je oddajna enota nastavljena na P.Fn-06-0 (), se oglasi pisk z oddajne enote, ko je polnjenje bliskavic zaključeno.
  • Preverite, ali ikona Polnjenje sprejemne enote zaključeno (1) sveti na LCD plošči oddajne/sprejemne enote (ikona CHARGE/POLNJENJE ni prikazana).
  • Podrobnosti glede osvetlitve LCD plošče oddajne enote poiščite v poglavju O osvetlitvi LCD zaslona.
  • Preverite, ali sveti lučka za pripravljenost bliskavice oddajne enote.
 8. Preverite delovanje.

  • Pritisnite gumb za poskusni blisk na oddajni enoti.
  • Speedlite se sproži. Če se ne sproži, preverite, ali je postavljena znotraj dosega prenosa ().
 9. Naredite posnetek.

  • Nastavite fotoaparat in naredite posnetek na enak način kot pri normalnem fotografiranju z bliskavico.

Opozorilo

 • Če je lučka LINK/POVEZAVA ugasnjena, radijski prenos ni možen. Ponovno preverite oddajne kanale in ID številke za brezžični radijski prenos za oddajno in sprejemno enoto. Če se ne morete povezati z istimi nastavitvami, izključite in ponovno vključite oddajno in sprejemno enoto.

Opomba

 • Pokrivanje bliskavice oddajne in sprejemne enote je nastavljeno na 24 mm. Pokrivanje bliskavice lahko nastavite tudi ročno.
 • Sproži se lahko tudi bliskavica na oddajni enoti ().
 • Za sprožitev studijske bliskavice lahko pritisnete gumb za predogled globinske ostrine na fotoaparatu ().
 • Če je Speedlite nastavljena kot oddajna enota, je interval do samodejnega izklopa napajanja nastavljen na pribl. 5 minut.
 • Če se vključi funkcija samodejnega izklopa napajanja sprejemne enote, pritisnite na gumb za poskusni blisk na oddajni enoti za vklop sprejemne enote.
 • Poskusnega bliska ne morete uporabljati, če uporabljate časovnik bliskavice na fotoaparatu.
 • Spremenite lahko čas do aktiviranja samodejnega izklopa napajanja sprejemne enote (C.Fn-10).
 • Omogočite lahko zvočni signal, ki se oglasi, ko je polnjenje vseh bliskovnih enot (oddajnih/sprejemnih enot) zaključeno (P.Fn-06).
 • Ko je sprejemna enota popolnoma napolnjena, lahko izključite utripanje oddajnika žarka za pomoč pri AF (C.Fn-23).

O osvetlitvi LCD zaslona

Med brezžičnim fotografiranjem z radijskim prenosom je osvetlitev na zaslonu oddajne enote bodisi vključena ali izključena v skladu s stanjem napolnjenosti oddajne in sprejemne enote (bliskovne skupine).

LCD plošča oddajne enote se osvetli, če oddajna enota in sprejemne enote niso popolnoma napolnjene. Ko so oddajna enota in sprejemne enote popolnoma napolnjene, se osvetlitev LCD plošče izključi po približno 12 sekundah.

Če se polnjenje oddajne in sprejemne enote začne med zajemanjem fotografij, se LCD plošča oddajne enote ponovno osvetli.

Opozorilo

 • Če oddajna enota ali katera koli od sprejemnih enot (sprožilna skupina) ni popolnoma napolnjena, je na LCD zaslonu oddajne enote prikazana ikona CHARGE/POLNJENJE. Preverite, ali na LCD zaslonu ni prikazano CHARGE/POLNJENJE, nato naredite posnetek.

Fotografiranje z več bliskavicami z brezžičnimi funkcijami

Ker bodo v tem brezžičnem sistemu naslednje funkcije, nastavljene na oddajni enoti, samodejno nastavljene tudi na sprejemnih enotah, sprejemne enote (enot) ni potrebno upravljati. Zato lahko izvajate brezžično fotografiranje z bliskavico na isti način kot običajno fotografiranje.

Opomba

 • Sprejemno enoto lahko upravljate tudi neposredno in ločeno nastavite popravek osvetlitve z bliskavico in pokrivanje bliskavice za vsako sprejemno enoto posebej.
 • Če je oddajna enota nastavljena na EL-1, lahko zajemate fotografije brezžično z nizko hitrostjo sinhronizacije z radijskim prenosom z enotami 600EXII-RT, 600EX-RT ali 430EXIII-RT, nastavljenimi kot sprejemnimi enotami.

O oddajni enoti (enotah)

Določite lahko dve ali več oddajnih enot. Če uporabljate več fotoaparatov s priključenimi oddajnimi enotami, lahko menjavate fotoaparate pri brezžičnem stroboskopskem fotografiranju z uporabo iste osvetljave (sprejemnih enot).

Če uporabljate dve ali več oddajnih enot, je na LCD plošči prikazana ikona SUB SENDER/PODODDAJNA ENOTA.

Opozorilo

 • Če lučka LINK/POVEZAVA ugasne ali se na LCD zaslonu prikaže ikona Brezžična oddajna enota ni povezana, to pomeni, da enota še ni povezana. Ko preverite oddajni kanal in ID številko za brezžični radijski prenos, izključite in ponovno vključite vsako od sprejemnih enot.
 • Omejite skupno število oddajnih in sprejemnih enot med brezžičnim fotografiranjem z radijskim prenosom na 16 enot.

Opomba

 • Fotografirate lahko tudi, ko je oddajna enota v stanju pododdajne enote.