Ročna bliskavica

Izhodno moč bliskavice lahko nastavite v korakih po 1/3-stopnje od polne bliskavice (1/1) do 1/8192 bliskavice.

Za določitev zahtevane izhodne moči bliskavice, ki zagotavlja pravilno osvetlitev z bliskavico, uporabite svetlomer za bliskavico (na voljo v trgovinah). Priporočena je nastavitev načina fotografiranja na fotoaparatu na Prioriteta zaslonke AE ali na Ročna osvetlitev.

 1. S krmilnim gumbom izberite MODE/NAČIN.

 2. Nastavite način bliskavice na Ročna osvetlitev.

  • Pritisnite krmilni gumb gor, dol, levo ali desno ali zavrtite Izbirni regulator in izberite M, nato pritisnite na krmilni gumb navpično.
 3. S krmilnim gumbom izberite Popravek osvetlitve z bliskavico / nastavitev izhodne moči bliskavice.

 4. Nastavite izhodno moč bliskavice.

  • Potisnite krmilni gumb proti levi ali desni ali zavrtite Izbirni regulator, da nastavite izhodno moč bliskavice, nato potisnite krmilni gumb navpično navzdol.
  • Ko do polovice pritisnete gumb zaklopa na fotoaparatu, se prikažeta oznaka razdalje fotografiranja (1) in vrednost zaslonke (2).

Opomba

 • Če je nastavljena možnost z visoko hitrostjo sinhronizacije ali brezžično fotografiranje z optičnim prenosom, je nastavitveni doseg izhodne moči bliskavice od 1/1 do 1/128.
 • Podrobnosti glede vodilnega števila pri ročni bliskavici poiščite v "Tehnični podatki".
 • Izhodno moč bliskavice lahko nastavite neposredno z vrtenjem Izbirni regulator brez izbire MODE/NAČIN s krmilnim gumbom (C.Fn-13).

Nastavitev moči sproženja bliska ročne bliskavice s funkcijo FE Memory (pomnilnik za FE)

Sprožilno moč, prilagojeno v načinu sproženja ETTL, lahko nastavite kot sprožilno moč načina sproženja M.

 1. Nastavite funkcijo pomnilnika za FE.

  • Nastavite možnost P.Fn-05 FEM v osebnih funkcijah na 1:ON/1: VKLOP ().
 2. Fotografirajte z načinom sproženja nastavljenim na ETTL.

  • S krmilnim gumbom izberite MODE.
  • Pritisnite krmilni gumb gor, dol, levo ali desno ali zavrtite Izbirni regulator in izberite ETTL, nato pritisnite na krmilni gumb navpično.
  • Za zajem fotografije do konca pritisnite na gumb zaklopa.
 3. Nastavite način bliskavice na M.

  • S krmilnim gumbom izberite MODE/NAČIN.
  • Pritisnite krmilni gumb gor, dol, levo ali desno ali zavrtite Izbirni regulator in izberite M, nato pritisnite na krmilni gumb navpično.
 4. Preverite izhodno moč bliskavice.

Opozorilo

 • Če želite sprožiti bliskavico z nastavitvijo ETTL, naredite to, ko lučka polnjenja sveti rdeče (popolnoma napolnjena bliskavica).
 • Če po zajemu fotografije z nastavitvijo ETTL spremenite nastavitev občutljivosti ISO, vrednosti zaslonke ali nastavitev v povezavi z močjo sproženja, kot na primer intenzivnosti svetlobe, zuma itd., priporočamo, da ponovno fotografirate z nastavitvijo ETTL.
 • Če je izravnava beline fotoaparata nastavljena na Samodejna izravnava beline in je razlika v barvni temperaturi med bliskavico in okoliško svetlobo velika in če je popravek osvetlitve z bliskavico nastavljen na negativno stran ter je možnost [E-TTL balance/Ravnovesje E-TTL] nastavljena na [Ambience priority/Prioriteta ambienta], se lahko barvni odtenek posnetka razlikuje med nastavitvama ETTL in M. Če je razlika v barvni temperaturi velika, lahko odtenek izboljšate z uporabo barvnega filtra.

  • Fluorescentna svetloba (bela dnevna svetloba) → Svetloba barvnega filtra
  • Volframova žarnica → Filter z visoko gostoto
  • Sončna svetloba → Filter ni potreben
 • Če uporabljate funkcijo pomnilnika za FE pri brezžičnem fotografiranju z več bliskavicami, vnaprej nastavite sprožilni skupini ETTL in M na isto konfiguracijo nastavitev. Če je ETTL nastavljeno na A:B C, nastavite M na A:B:C.
 • Glede na pogoje fotografiranja sta lahko prikaz ETTL za efektivni doseg bliskavice in prikaz M za razdaljo fotografiranja različna.

Opomba

 • Če je možnost P.Fn-05 FEM nastavljena na 2:ON/2: VKLOP / MODE ETTL/M, s pritiskom krmilnega gumba navzdol preprosto menjavajte med nastavitvama ETTL in M.

Osvetlitev z ročno bliskavico

Če uporabljate fotoaparat serije EOS-1D, lahko raven osvetlitve z bliskavico nastavite ročno pred fotografiranjem. To je učinkovito v primeru, ko se nahajate blizu predmeta. Uporabite 18 % sivi odsevnik (na voljo v trgovinah) in fotografirajte po naslednjih napotkih.

 1. Izberite nastavitve fotoaparata in Speedlite.

  • Nastavite način fotografiranja na fotoaparatu na Ročna osvetlitev ali Prioriteta zaslonke AE.
  • Nastavite način bliskavice na Speedlite na Ročna osvetlitev.
 2. Izostrite predmet.

  • Ročno izostrite predmet posnetka.
 3. Namestite 18 % sivi odsevnik.

  • Postavite sivi odsevnik na mesto, kjer se nahaja predmet posnetka.
  • Usmerite fotoaparat, tako da celotni krožec za merjenje osvetlitve v sredini iskala prekriva sivi odsevnik.
 4. Pritisnite gumb Večfunkcijski gumb, Zaklep AE ali Zaklep FE (16-sekundni časovnik).

  • Speedlite sproži predhodni blisk, fotoaparat pa potrebno moč bliskavice za pravilno osvetlitev z bliskavico shrani v pomnilnik.
  • Na desni strani iskala indikator ravni osvetlitve kaže raven osvetlitve z bliskavico v primerjavi s standardno osvetlitvijo.
 5. Nastavite raven osvetlitve z bliskavico.

  • Prilagodite izhod ročne bliskavice na Speedlite in zaslonko, tako da se raven osvetlitve z bliskavico poravna z indeksom standardne osvetlitve.
 6. Naredite posnetek.

  • Odstranite sivi odsevnik in naredite posnetek.

Opomba

 • Ročna osvetlitev z bliskavico je na voljo samo za fotoaparate serije EOS-1D.