Nastavitve brezžičnega radijskega prenosa

E-TTL II / E-TTL Med brezžičnim fotografiranjem z radijskim prenosom s samodejno bliskavico po naslednjih navodilih nastavite oddajno in sprejemno enoto.

Nastavitve oddajne enote

 1. S krmilnim gumbom izberite Nastavitev brezžičnega / povezanega fotografiranja.

 2. Nastavite na Brezžični radijski prenosSENDER/ODDAJNA ENOTA.

  • Pritisnite krmilni gumb gor, dol, levo ali desno ali zavrtite Izbirni regulator in izberite Brezžični radijski prenosSENDER/ODDAJNA ENOTA, nato pritisnite na krmilni gumb navpično navzdol.
 3. Izberite metodo sproženja.

  • Pritisnite krmilni gumb navpično navzdol.
  • Pritisnite krmilni gumb gor / dol / levo / desno ali zavrtite Izbirni regulator, da izberete postavko (1), nato pritisnite na krmilni gumb navpično navzdol.
  • Potisnite krmilni gumb proti levi ali desni, zavrtite Izbirni regulator, da izberete metodo med možnostmi VSE A:B A:B C, nato pritisnite krmilni gumb navpično navzdol.

Nastavitve sprejemne enote

 1. Nastavite na Brezžični radijski prenosRECEIVER/SPREJEMNA ENOTA.

  • Upravljajte in nastavite bliskavico, ki jo želite nastaviti kot sprejemno enoto.
  • Izberite Brezžični radijski prenosRECEIVER/SPREJEMNA ENOTA na isti način kot pri nastavitvi glavne enote.

Opozorilo

 • Za izvedbo običajnega fotografiranja z bliskavico izberite WIRELESS OFF/BREZŽIČNO IZKLJUČENO za izbris brezžičnih nastavitev (oddajne / sprejemne enote).

Nastavitev oddajnega kanala / ID za brezžični radijski prenos

S pomočjo naslednjega postopka nastavite oddajni kanal in ID številko za brezžični radijski prenos oddajne enote. Nastavite isti kanal in isto ID za oddajno in sprejemno enoto. Podrobnosti glede postopka nastavitve sprejemne enote poiščite v navodilih za uporabo Speedlite bliskavice, opremljene s funkcijo brezžične sprejemne enote z radijskim prenosom.

Opozorilo

 • Če postavljate več sistemov brezžičnih bliskavic z radijskim prenosom, se lahko pojavijo motnje med posameznimi bliskovnimi sistemi, čeprav so bliskavice nastavljene na različne oddajne kanale. Nastavite različne ID številke za brezžični radijski prenos za vsak posamezni kanal.
 1. Pritisnite krmilni gumb navpično navzdol.

 2. Izberite postavko (1).

  • Pritisnite krmilni gumb gor / dol / levo / desno ali zavrtite Izbirni regulator in izberite kanal, nato pritisnite na krmilni gumb navpično navzdol.
 3. Nastavite oddajni kanal.

  • Pritisnite krmilni gumb gor / dol / levo / desno ali zavrtite Izbirni regulator, da izberete postavko v okviru AUTO/SAMODEJNO ali kanal od 1 do 15, nato pritisnite na krmilni gumb navpično navzdol.
 4. Izberite postavko (2).

  • Izberite ID številko z istim postopkom kot pri nastavitvi oddajnega kanala, nato pritisnite krmilni gumb navpično navzdol.
 5. Nastavite ID za brezžični radijski prenos.

  • Potisnite krmilni gumb proti levi ali desni ali zavrtite Izbirni regulator, da izberete položaj (mesto) za nastavitev, nato pritisnite krmilni gumb navpično navzdol.
  • Pritisnite krmilni gumb gor ali dol ali zavrtite Izbirni regulator, da izberete številko od 0 do 9, nato pritisnite na krmilni gumb navpično navzdol.
  • Na isti način nastavite 4-mestno številko in izberite OK.
  • Ko je vzpostavljen prenos med oddajno in sprejemno enoto, se prižge lučka LINK/POVEZAVA v zeleni barvi.

Skeniranje in nastavitev oddajnih kanalov oddajne enote

Stanje radijskega sprejemanja lahko skenirate in samodejno ali ročno nastavite oddajni kanal oddajne enote. Če je kanal nastavljen na "AUTO/SAMODEJNO", je samodejno izbran kanal z najboljšim statusom sprejemanja. Če kanal nastavljate ročno, lahko ponastavite oddajni kanal z upoštevanjem rezultatov skeniranja.

 • Skeniranje z nastavitvijo "AUTO/SAMODEJNO"

  1. Pritisnite gumb SUB MENU/PODMENI.

  2. Zaženite skeniranje.

   • Pritisnite krmilni gumb gor, dol, levo ali desno ali zavrtite Izbirni regulator in izberite SKENIRANJE, nato pritisnite na krmilni gumb navpično navzdol.
   • Izberite OK.
   • Skeniranje je opravljeno in ponastavljen je kanal z najboljšim sprejemnim signalom.
 • Skeniranje pri nastavitvi kanala med Ch. 1 in 15

  1. Pritisnite gumb SUB MENU/PODMENI.

  2. Zaženite skeniranje.

   • Pritisnite krmilni gumb gor, dol, levo ali desno ali zavrtite Izbirni regulator in izberite SKENIRANJE, nato pritisnite na krmilni gumb navpično navzdol.
   • Izberite OK.
   • Skeniranje je opravljeno, stanje sprejemanja pa je prikazano v obliki grafikona.
   • Čim višji je vrh kanala na grafikonu, tem močnejši je sprejemni radijski signal.

  3. Nastavite kanal.

   • Pritisnite krmilni gumb gor / dol / levo / desno ali zavrtite Izbirni regulator, da izberete kanal od 1 do 15.
   • Za nastavitev kanala pritisnite krmilni gumb navpično navzdol.

LINK/POVEZAVA Lučka in oznaka povezave

Stanje prenosa lahko preverite s pomočjo osvetljenosti lučke LINK/POVEZAVA ali s pomočjo ikone na LCD plošči.

Stanje Opis Ukrep
Sveti Prenos v redu
Ugasnjena Ni povezave Preverjanje kanala in ID.
Ugasnjena Preveč enot Nastavite skupno število oddajnih in sprejemnih enot na 16 ali manj.
Utripa Napaka Izključite in ponovno vključite oddajno in sprejemno enoto.
Sveti Prenos v redu*1
Sveti Prenos v redu*2

1: Če je oddajna stran povezana na pododdajno enoto

2: Če je oddajna stran povezana za neprekinjeno fotografiranje

Prikazovalnik Opis Ukrep
Brezžična povezava oddajne enote/ Brezžična povezava sprejemne enote Prenos v redu
Brezžična oddajna enota ni povezana/ Brezžična sprejemna enota ni povezana Ni povezave Preverjanje kanala in ID
Napaka v brezžični povezavi oddajne enote/ Napaka v brezžični povezavi sprejemne enote Preveč enot Nastavite skupno število oddajnih in sprejemnih enot na 16 ali manj.
Napaka Izključite in ponovno vključite oddajno in sprejemno enoto.
SUB SENDER/PODODDAJNA ENOTA Prenos OK*1

1: Če je oddajna stran povezana na pododdajno enoto

Opozorilo

 • Če sta oddajna kanala oddajne in sprejemne enote različna, se sprejemna enota ne bo sprožila. Nastavite oba na isto številko ali nastavite oba na "AUTO/SAMODEJNO".
 • Če sta ID številki za brezžični radijski prenos oddajne in sprejemne enote različni, se sprejemna enota ne sproži. Nastavite ju na isto številko.

VKLOP / IZKLOP sproženja bliskavice oddajne enote (enot)

Izberete lahko, ali naj se oz. naj se ne oddajna enota sproži kot brezžična bliskavica, ki nadzira sprejemno enoto. Če je sproženje oddajne bliskavice vključeno, se bliskavica sproži kot sprožilna skupina A.

 1. Pritisnite krmilni gumb navpično navzdol.

 2. Izberite nastavitveno postavko v (1).

  • Pritisnite krmilni gumb gor / dol / levo / desno ali zavrtite Izbirni regulator in izberite postavko, nato pritisnite na krmilni gumb navpično navzdol.
 3. Nastavite sproženje oddajne bliskavice

  • Z vrtenjem Izbirni regulator nastavite VKLOP / IZKLOP sproženja oddajne bliskavice, nato pritisnite krmilni gumb navpično navzdol.
   • Sproženje oddajne bliskavice VKLJUČENO: Sproženje oddajne bliskavice VKLJUČENO
   • Sproženje oddajne bliskavice IZKLJUČENO: Sproženje oddajne bliskavice IZKLJUČENO

Funkcija pomnilnika

Brezžične nastavitve lahko shranite v oddajno in v sprejemno enoto in jih prikličete kasneje. Upravljajte vsako oddajno ali sprejemno enoto individualno, ko želite nastavitve shraniti ali jih priklicati.

 1. Pritisnite gumb SUB MENU/PODMENI.

 2. Izberite MEMORY/POMNILNIK.

  • Pritisnite krmilni gumb gor, dol, levo ali desno ali zavrtite Izbirni regulator in izberite MEMORY/POMNILNIK, nato pritisnite na krmilni gumb navpično navzdol.
 3. Shranite ali uporabite nastavitve.

  Shranjevanje

  • Potisnite krmilni gumb proti levi ali desni, zavrtite Izbirni regulator, da izberete SAVE/SHRANI, nato pritisnite krmilni gumb navpično navzdol.
  • Potisnite krmilni gumb proti levi ali desni, zavrtite Izbirni regulator, da izberete OK, nato pritisnite krmilni gumb navpično navzdol.
  • Nastavitve so shranjene (shranjene v pomnilnik).

  Prenos

  • Potisnite krmilni gumb proti levi ali desni, zavrtite Izbirni regulator, da izberete LOAD/PRENOS, nato pritisnite krmilni gumb navpično navzdol.
  • Potisnite krmilni gumb proti levi ali desni, zavrtite Izbirni regulator, da izberete OK, nato pritisnite krmilni gumb navpično navzdol.
  • Nastavitve, ki ste jih shranili, so nastavljene.