Fotografiranje z brezžično bliskavico z radijskim prenosom

Z uporabo Canon Speedlite bliskavice, opremljene s funkcijo brezžičnega fotografiranja z radijskim prenosom, lahko enostavno brezžično fotografirate z uporabo večjega števila bliskavic, podobno kot pri običajnem stroboskopskem fotografiranju s samodejno bliskavico E-TTL II / E-TTL.

Sistem je zasnovan tako, da so nastavitve EL-1 (oddajne enote) samodejno uporabljene za brezžično upravljano Speedlite bliskavico (sprejemno enoto). Tako med fotografiranjem upravljanje sprejemne enote ni potrebno.

Postavitev in doseg delovanja

 • Samodejno fotografiranje z bliskavico z 1 bliskovno sprejemno enoto ()

  (1) RECEIVER/SPREJEMNA ENOTA EL-1

  (2) SENDER/ODDAJNA ENOTA EL-1

  (3) Daljava prenosa: Pribl. 30 m

 • Samodejno fotografiranje z bliskavico s sprejemnimi enotami razdeljenimi v skupine (, )

  Sprejemne enote lahko razdelite v dve ali tri skupine in fotografirate s samodejno bliskavico E-TTL II / E-TTL med spreminjanjem bliskovnega razmerja (izhodna moč bliskavice).

  (1) 2 (A, B) skupini

  (2) 3 (A, B, C) skupine

  Opozorilo

  • Pred fotografiranjem uporabite poskusni blisk () in preverite fotografiranje.
  • Daljava prenosa je lahko krajša glede na pogoje, kot so razpostavitev bliskavic, okolje in vremenski pogoji.

  Opomba

  • Sprejemno enoto postavite z uporabo mini stojala, priloženega sprejemni enoti.
 • Fotografiranje v različnem načinu bliskavice za vsako bliskovno skupino ()

  Nastavitve načina bliskavice so navedene samo kot primer.

  (1) E-TTL II

  (2) E-TTL II

  (3) Ročna bliskavica

  (4) Strop

  (5) Ročna bliskavica

  (6) Ročna bliskavica

Razlika med radijskim prenosom in optičnim prenosom

Brezžično fotografiranje z radijskim prenosom ima nekatere prednosti pred brezžičnim fotografiranjem z optičnim prenosom, ker je manj občutljivo na ovire in ker ni potrebno usmerjati brezžičnega tipala sprejemne enote proti oddajni enoti. Glavne funkcionalne razlike so naslednje.

Funkcija Radijski prenos Optični prenos
Daljava prenosa Pribl. 30 m Pribl. 15 m (v prostoru)
Upravljanje sprožilne skupine Do 5 skupin *1
(A, B, C, D, E)
Do 3 skupine
(A, B, C)
Upravljanje sprejemne enote Do 15 Brez omejitev
Kanal Samodejno, Kanal 1 - 15 Kanal 1 - 4
ID brezžičnega radijskega prenosa 0000 - 9999
Krmilniki sprejemne enote Poskusni blisk
Studijska bliskavica ○ *2
Sprostitev ○ *3

1-3: Omejitve so odvisne od fotoaparata (*1: Omejitve funkcij glede na fotoaparat v uporabi, Fotografiranje v različnem načinu bliskavice za vsako bliskovno skupino, *2: Preizkus bliskavice / sproženje studijske bliskavice s sprejemne enote, *3: Daljinsko sproženje s sprejemne enote).

Krmiljenje skupine

Sprožilna skupina A

Če potrebujete več izhodne moči bliskavice ali želite bolj prefinjeno osvetlitev, lahko zvišate število sprejemnih enot. Preprosto postavite dodatno sprejemno enoto v sprožilno skupino (A, B ali C), katere izhodno moč želite povečati.

Na primer, če nastavite sprožilno skupino s tremi sprejemnimi enotami na A, so tri enote upoštevane in krmiljene kot ena sama sprožilna skupina A z veliko izhodno močjo bliskavice.

Opozorilo

 • Za sprožitev 3 sprožilnih skupin A, B in C skupaj izberite A:B C. Z nastavitvijo A:B se sprožilna skupina C ne sproži.
 • Če fotografirate s sprožilno skupino C usmerjeno neposredno na glavni predmet, lahko to povzroči preosvetlitev.

Opomba

 • Bliskovno razmerje 8:1 do 1:1 do 1:8 je enako 3:1 do 1:1 do 1:3 (koraki po 1/2 stopnje) pri pretvorbi v število stopenj.

Omejitve funkcij glede na fotoaparat v uporabi

Glede na vrsto fotoaparata so lahko funkcije pri brezžičnem stroboskopskem fotografiranju z radijskim prenosom omejene.

 • EOS DIGITAL fotoaparati v prodaji od leta 2012 dalje

  Če uporabljate bliskavico z EOS DIGITAL fotoaparati v prodaji od vklj. leta 2012 dalje, lahko fotografirate brez omejitev glede na način bliskavice in hitrost sinhronizacije z bliskavico ipd.

  Čeprav so fotoaparati EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D in EOS 1200D prišli na trg po letu 2012, so omejitve funkcij enake kot pri fotoaparatih EOS DIGITAL, ki so bili v prodaji do leta 2011 (Podrobnosti preverite v naslednjem pojasnilu).

 • EOS fotoaparati, združljivi z E-TTL in s prihodom v prodajo do leta 2011

  Če uporabljate bliskavico s fotoaparati, navedenimi spodaj, brezžično fotografiranje z radijskim prenosom z uporabo E-TTL samodejne bliskavice ni mogoče. Uporabite ročno bliskavico () ali brezžično stroboskopsko fotografiranje z optičnim prenosom ().

  EOS-1Ds, EOS-1D, EOS-1V, EOS-3, EOS 50/50E, EOS 300, EOS 500N, EOS 3000N/66, EOS IX, EOS IX 7

  Prav tako veljajo naslednje omejitve, če uporabljate bliskavico s fotoaparatom EOS DIGITAL ali z EOS filmsko kamero s prihodom na tržišče do leta 2011.

  • (1) Najvišja hitrost zaklopa za sinhronizacijo z bliskavico se upočasni za en korak.

   Preverite najvišjo hitrost zaklopa za sinhronizacije bliskavice (X = 1/*** sek.) vašega fotoaparata in fotografirajte s hitrostjo zaklopa, počasnejšo do 1 stopnje od najvišje hitrosti zaklopa za sinhronizacijo z bliskavico (Primer: Pri X = 1/250 sekunde je brezžično stroboskopsko fotografiranje z radijskim prenosom možno znotraj razpona od 1/125 do 30 sekund).

   Če nastavite za en korak počasnejšo hitrost zaklopa od najvišje hitrosti zaklopa za sinhronizacijo z bliskavico, opozorilna ikona Opozorilo za hitrost sinhronizacije izgine.

  • (2) Fotografiranje z visoko hitrostjo sinhronizacije ni mogoče.
  • (3) Sproženje skupine () ni možno.
  • (4) Studijska bliskavica s sprejemne enote () in daljinsko sproženje s sprejemne enote () nista možna.
  • (5) Uporaba kot "sprejemnega fotoaparata" med povezanim fotografiranjem ni možna (). Uporablja se lahko samo kot "oddajni fotoaparat".