Stroboskopska bliskavica

Če uporabljate stroboskopsko bliskavico s počasnim zaklopom, lahko znotraj enega samega posnetka zajamete več zaporednih gibov, kar je podobno posnetkom z ustavljenim gibanjem.

Na stroboskopski bliskavici nastavite izhodno moč bliskavice, število bliskov in frekvenco bliskov (število bliskov na sekundo = Hz). Podatek o najvišjem številu zaporednih bliskov poiščite v "Najvišje število zaporednih bliskov".

 1. S krmilnim gumbom izberite MODE/NAČIN.

 2. Nastavite način bliskavice na MULTI/VEČ.

  • Pritisnite krmilni gumb gor, dol, levo ali desno ali zavrtite Izbirni regulator in izberite MULTI/VEČ, nato pritisnite na krmilni gumb navpično.
 3. Za izbiro nastavitvene postavke potisnite krmilni gumb dol.

  • Potisnite krmilni gumb gor / dol / levo / desno ali zavrtite Izbirni regulator, da izberete bodisi frekvenco sprožanja (1), število sproženj (2) ali izhodno moč (3), nato potisnite krmilni gumb navpično navzdol.
 4. Nastavite vrednost.

  • Potisnite krmilni gumb proti levi ali desni ali zavrtite Izbirni regulator, da nastavite vrednost, nato potisnite krmilni gumb navpično navzdol.
  • S ponavljanjem korakov 3 in 4 nastavite frekvenco bliskov, število bliskov in izhodno moč bliskov.

Določitev hitrosti zaklopa

Da bi zagotovili, da ostane zaklop odprt vse do konca neprekinjenih bliskov stroboskopske bliskavice, nastavite na fotoaparatu hitrost zaklopa, ki jo izračunate s pomočjo naslednje enačbe.

Število bliskov ÷ frekvenca bliskov = hitrost zaklopa

Na primer, če je število bliskov nastavljeno na 10 (krat) in je frekvenca bliskov nastavljena na 5 (Hz), nastavite hitrost zaklopa na 2 sek. ali dlje.

Opozorilo

 • Da bi preprečili poslabšanje kakovosti in poškodbe bliskovne glave zaradi pregrevanja, nastavite ponavljajoče se zajemanje s stroboskopsko bliskavico na 30 krat ali manj. Po 30 zaporednih neprekinjenih bliskih počakajte najmanj 10 minut.
 • Če se bliskavica sproži več kot 30 krat zaporedoma, se lahko vključi varnostna funkcija in prepreči sprožanje bliskavice. V takem primeru naj se bliskavica ohlaja najmanj 50 minut.

Opomba

 • Pri uporabi stroboskopske bliskavice je najbolj učinkovito kombiniranje predmeta, ki močno odbija svetlobo, s temnim ozadjem.
 • Priporočamo uporabo trinožnega stojala in daljinskega stikala.
 • Nastaviti ni mogoče niti 1/1 niti 1/2 moči bliskavice.
 • Fotografiranje s stroboskopsko bliskavico lahko izvajate tudi, če je način fotografiranja na fotoaparatu nastavljen na bulb/dolga osvetlitev (Dolga osvetlitev) (fotografiranje z dolgo osvetlitvijo).
 • Če je število bliskov prikazano kot "----", se bliski sprožajo zaporedoma, dokler se ne zapre zaklop oz. dokler traja napolnjenost bliskavice. Najvišje število zaporednih bliskov je prikazano v razpredelnici na naslednji strani.
 • Sinhronizacije z visoko hitrostjo () ne morete nastaviti med fotografiranjem s stroboskopsko bliskavico.

Najvišje število zaporednih bliskov

Če je število bliskov prikazano kot "----" (drsnik), je najvišje število bliskov enako številu, navedenemu v spodnji razpredelnici.

Izhodna moč
bliskavice / Hz
1 2 3 4 5 6-7 8-9
1/4 7 6 5 4 4 3 3
1/8 14 14 12 10 8 6 5
1/16 30 30 30 20 20 20 10
1/32 60 60 60 50 50 40 30
1/64 90 90 90 80 80 70 60
1/128 100 100 100 100 100 90 80
1/256 100 100 100 100 100 100 100
1/512 100 100 100 100 100 100 100
1/1024 100 100 100 100 100 100 100
1/2048 100 100 100 100 100 100 100
1/4096 100 100 100 100 100 100 100
1/8192 100 100 100 100 100 100 100
Izhodna moč
bliskavice / Hz
10 11 12-14 15-19 20-50 60-199 250-500
1/4 2 2 2 2 2 2 2
1/8 4 4 4 4 4 4 4
1/16 8 8 8 8 8 8 8
1/32 20 20 20 18 16 12 10
1/64 50 40 40 35 30 20 15
1/128 70 70 60 50 40 40 30
1/256 100 100 100 100 80 80 60
1/512 100 100 100 100 100 100 100
1/1024 100 100 100 100 100 100 100
1/2048 100 100 100 100 100 100 100
1/4096 100 100 100 100 100 100 100
1/8192 100 100 100 100 100 100 100