FEB

Med samodejnim spreminjanjem izhodne moči bliskavice lahko zajamete tri zaporedne posnetke. Temu pravimo FEB (zaporedna osvetlitev z bliskavico). Razpoložljive nastavitvene ravni segajo do ±3 stopenj, v korakih po 1/3-stopnje.

 1. S krmilnim gumbom izberite Popravek osvetlitve z bliskavico / nastavitev izhodne moči bliskavice.

 2. Za izbiro FEB potisnite krmilni gumb dol.

 3. Nastavite raven FEB.

  • Potisnite krmilni gumb proti levi ali desni ali zavrtite Izbirni regulator, da nastavite raven FEB, nato pritisnite na krmilni gumb navpično navzdol.
  • "0.3" označuje 1/3 stopnje in "0.7" označuje 2/3 stopnje.
  • Če to funkcijo uporabljate skupaj s popravkom osvetlitve z bliskavico, je fotografiranje z FEB izvedeno na osnovi koraka popravka osvetlitve z bliskavico. Če raven FEB presega ±3 stopnje, je na koncu prikaza ravni osvetlitve z bliskavico prikazano še Leva stran ali Desna stran.
  • Ko spremenite vrednost, bo spremenjena vrednost ostala veljavna, čeprav pritisnete krmilni gumb navzgor ali navzdol.
  • Ko spremenite vrednost, spremenjena vrednost ne bo nastavljena, čeprav pritisnete gumb Razveljavitev nastavitve.

Opomba

 • Ko so zajeti trije posnetki, je funkcija FEB preklicana samodejno.
 • Pred fotografiranjem z FEB je priporočljivo, da nastavite način zajemanja na fotoaparatu na zajem enega posnetka in preverite, ali je bliskavica napolnjena. Če je način zajemanja nastavljen na neprekinjeno zajemanje, se fotografiranje samodejno ustavi po zajemu treh zaporednih posnetkov.
 • FEB lahko uporabljate skupaj s popravkom osvetlitve z bliskavico ali z zaklenjeno FE.
 • Če je popravek osvetlitve na fotoaparatu nastavljen v korakih po 1/2-stopnje, bo popravek osvetlitve z bliskavico nastavljen do ±3 stopnje v korakih po 1/2-stopnje.
 • Funkcijo FEB lahko nastavite tako, da ostane omogočena po zajemu treh posnetkov (C.Fn-03).
 • Zaporedje zajemanja v FEB lahko tudi spremenite (C.Fn-04).