Brezžično fotografiranje z več bliskavicami z nastavljenim bliskovnim razmerjem

To poglavje opisuje brezžično fotografiranje z več bliskavicami z uporabo ročne bliskavice. Izhodno moč bliskavice lahko nastavite v korakih po 1/3 stopnje za fotografiranje v razponu od polne bliskavice (1/1) do 1/8192 za vsako od sprožilnih skupin. Vse parametre nastavite na oddajni enoti.

 1. S krmilnim gumbom izberite MODE.

 2. Nastavite način bliskavice na M.

  • Pritisnite krmilni gumb gor, dol, levo ali desno ali zavrtite Izbirni regulator in izberite M, nato pritisnite na krmilni gumb navpično navzdol.
 3. Pritisnite krmilni gumb navpično navzdol.

 4. Izberite nastavitveno postavko v (1).

  • Pritisnite krmilni gumb gor / dol / levo / desno ali zavrtite Izbirni regulator in izberite postavko, nato pritisnite na krmilni gumb navpično navzdol.
 5. Nastavite sprožilno skupino.

  • Potisnite krmilni gumb proti levi ali desni ali zavrtite Izbirni regulator, da nastavite način bliskavice med naslednjimi možnostmi. Brezžično fotografiranje z več bliskavicami lahko uporabljate s sprožilnimi skupinami A, B in dodano skupino C.

   • Vse sprejemne enote imajo isto izhodno moč bliskavice.VSE
   • Nastavitev bliskovnega razmerja za sprožilni skupini A in B:A:B
   • Nastavitev bliskovnega razmerja za sprožilne skupine A, B in C:A:B:C
 6. Izberite sprožilno skupino.

  • Če ste v koraku 2 izbrali A:B ali A:B:C, pritisnite krmilni gumb navpično navzdol in zatem pritisnite krmilni gumb gor in dol ali zavrtite Izbirni regulator, da izberete skupino, za katero boste nastavili izhodno moč bliskavice.
 7. Nastavite izhodno moč bliskavice.

  • Pritisnite krmilni gumb navpično navzdol.
  • Potisnite krmilni gumb proti levi ali desni ali zavrtite Izbirni regulator, da nastavite izhodno moč bliskavice, nato potisnite krmilni gumb navpično navzdol.
  • S ponavljanjem korakov 3 in 4 nastavite izhodno moč bliskavice za vse sprožilne skupine.
 8. Naredite posnetek.

  • Vsaka skupina se sproži z nastavljeno izhodno močjo bliskavice.

Opozorilo

 • Če je nastavljena visoka hitrost sinhronizacije ali brezžično fotografiranje z optičnim prenosom, je nastavitveni doseg od 1/1 do 1/128.
 • Če kot sprejemno enoto uporabljate katerokoli drugo bliskavico razen EL-1 in je nastavljena nizka raven sprožitve bliska, pravilna raven sproženja morda ne bo prikazana na strani sprejemne enote.

Opomba

 • Če je nastavljeno VSE, nastavite A, B ali C kot sprožilno skupino za sprejemne enote. Bliskavica se ne sproži, če je nastavljena na D ali E.
 • Če želite sprožiti več sprejemnih enot z isto izhodno močjo, izberite VSE v koraku 2.