Úvodné postupy a základné operácie

Táto kapitola opisuje prípravu pred snímaním s bleskom a základné postupy snímania.

Upozornenie

  • Upozornenie týkajúce sa súvislých zábleskov

  • Aby sa hlava blesku neznehodnotila alebo nepoškodila následkom prehriatia, nastavte počet sériových zábleskov maximálne na 55. Po súvislých zábleskoch blesku na plný výkon nad uvedený počet opakovaní počkajte minimálne 10 minút. Po zastavení vejára sa počet súvislých zábleskov na plný výkon zníži.
  • Ak spustíte súvisle počet zábleskov uvedený vyššie pri plnom výkone a potom opakovane aktivujete blesk v krátkych intervaloch, môže sa aktivovať bezpečnostná funkcia, ktorá obmedzí spustenie blesku. Keď je úroveň obmedzenia spustenia blesku 1, interval zábleskov sa automaticky nastaví na približne 8 sekúnd. V takomto prípade nepoužívajte blesk aspoň 50 minút.
  • Podrobnosti nájdete v časti o téme Obmedzenie spustenia blesku kvôli zvýšenej teplote.