Plnoautomatické fotografovanie s bleskom

Keď nastavíte režim snímania fotoaparátu na možnosť Program AE (Program AE) alebo „Fully Automatic“ (Plnoautomatický), môžete s bleskami E-TTL II/E-TTL snímať v režime plnoautomatického blesku.

 1. Pomocou joysticku vyberte možnosť MODE.

 2. Vyberte možnosť ETTL.

  • Zatláčajte joystick nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočte volič Výberový volič a vyberte položku ETTL, potom potlačte joystick do zvislej polohy.

 3. Zaostrite na objekt.

  • Zaostrenie vykonajte stlačením tlačidla spúšte do polovice.
  • Rýchlosť uzávierky a hodnota clony sa zobrazia v hľadáčiku.
  • Skontrolujte, či v hľadáčiku svieti ikona Nabíjanie blesku dokončené.
 4. Nasnímajte obrázok.

  Príklad obrazovky Program AE (Program AE).

  • Skontrolujte, či sa objekt nachádza v účinnom dosahu blesku (1).
  • Po úplnom stlačení tlačidla spúšte sa blesk aktivuje a nasníma sa obrázok.

Poznámka

 • Ak je pri kontrole zhotovenej snímky objekt tmavý (podexponovaný), priblížte sa k objektu a zopakujte záber. Ak používate digitálny fotoaparát, tiež môžete zvýšiť citlivosť ISO.
 • Možnosť „Fully Automatic“ (Plnoautomatický) označuje režim snímania Automatický režim s inteligentným nastavením scény Plnoautomatický režim Kreatívny automatický.
 • Ikona ETTL sa na paneli LCD zobrazí aj vtedy, keď je blesk nasadený na fotoaparáte, ktorý podporuje automatický zábleskový systém E-TTL II.