Vloženie batérie

Na napájanie použite súpravu batérií LP-EL.

 1. Otvorte kryt.

  • Posúvajte zaisťovaciu páčku nadol a súčasne posuňte veko doprava, otvorí sa kryt priestoru pre batérie.
 2. Vložte batériu.

  • Riaďte sa podľa indikátora a vložte batériu z bočnej strany kontaktného bodu batérie.
 3. Zatvorte kryt.

  • Zatvorte kryt priestoru pre batérie a posuňte ho doľava.
  • Po zaskočení na miesto je kryt priestoru pre batérie zaistený.

Interval zábleskov a počet zábleskov

Len blesk EL-1

Interval zábleskov Počet spustení blesku
Rýchly blesk Normálny blesk
Pribl. 0,1 až 0,8 s Pribl. 0,1 až 0,9 s Pribl. 335 až 2345 zábleskov

Funkcia Rýchly blesk umožňuje snímanie s bleskom ešte pred úplným nabitím blesku ().

UPOZORNENIE

 • Pri používaní súvislých zábleskov sa nedotýkajte hlavy blesku, batérií ani oblasti v blízkosti priestoru pre batérie.

  Pri používaní súvislých zábleskov alebo pri opakovanom spúšťaní modelovacieho blesku v krátkych intervaloch sa nedotýkajte hlavy blesku, batérií ani oblasti v blízkosti priestoru pre batérie. Hlava blesku, batéria a oblasť v blízkosti priestoru pre batérie sa môžu zahriať, čo môže viesť k riziku vzniku popálenín.

 • Pri používaní blesku Speedlite sa dlhšie nedotýkate tej istej časti.

  Dokonca aj v prípade, ak sa produkt nezdá byť príliš horúci, dlhší kontakt s rovnakou časťou tela môže spôsobiť začervenanie pokožky alebo pľuzgiere v dôsledku vystavenia nízkoteplotným kontaktným popáleninám.

Poznámka

 • Keď sa počas nabíjania blesku zobrazí ikona Kapacita batérie 0 alebo keď sa vypne panel LCD, vymeňte batériu.