Pripojenie blesku Speedlite k fotoaparátu a jeho odpojenie od fotoaparátu

 1. Pripojte blesk Speedlite.

  • Nasuňte upevňovaciu koncovku blesku Speedlite až na doraz do pätice na príslušenstvo na fotoaparáte.
 2. Zaistite blesk Speedlite.

  • Posuňte zaisťovaciu páčku upevňovacej koncovky doprava.
  • Páčka je zaistená, keď zaskočí na miesto.
 3. Odpojte blesk Speedlite.

  • Stlačte tlačidlo zaistenia/uvoľnenia a zároveň posuňte zaisťovaciu páčku doľava a odpojte blesk Speedlite od fotoaparátu.

Upozornenie

 • Pred pripájaním alebo odpájaním blesku Speedlite ho musíte vypnúť.