Zdalne wyzwalanie z jednostki odbiorczej

W przypadku korzystania z aparatu EOS DIGITAL wprowadzonego na rynek w 2012 roku lub latach późniejszych, można skorzystać z funkcji zdalnego wyzwalania (fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem) z lampy EL-1 ustawionej jako jednostka odbiorcza podczas fotografowania bezprzewodowego z wykorzystaniem transmisji radiowej.

 1. Wciśnij dżojstik w pionie.

 2. Zrób zdjęcie.

  • Przesuwaj dżojstik w górę, w dół, w lewo lub w prawo lub przekręć Pokrętło wybierania i wybierz REL, a następnie przyciśnij dżojstik do dołu w pionie.
  • Zostanie wysłany sygnał wyzwalania z jednostki odbiorczej do jednostki nadawczej i zostanie wykonane zdjęcie.

Przestroga

 • Z funkcji zdalnego wyzwalania z jednostki odbiorczej nie można korzystać w przypadku aparatów wprowadzonych na rynek do 2011 roku lub EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D lub EOS 1200D.
 • Wykonywanie zdjęć nie jest możliwe, jeśli nie zadziała automatyczna regulacją ostrości. Zaleca się ustawienie przełącznika trybu ostrości obiektywu w pozycji MF, ręczne ustawienie ostrości na obiekcie, a następnie wyzwolenie błysku.

Uwaga

 • Zdalne wyzwalanie jest dokonywane w trybie „Pojedyncze zdjęcia” niezależnie od ustawienia trybu wyzwalania migawki.
 • Jeżeli aktywne są dwie lub więcej jednostki nadawcze (), sygnał lampy błyskowej wysyłany jest do głównego nadajnika.
 • W trakcie zdalnego wyzwalania z odbiornika, na ekranie wyświetlacza nadajnika wyświetlone zostanie ZWOLNIENIE.