Włączanie zasilania

 1. Obróć przełącznik zasilania na pozycję WŁĄCZ.

  • Rozpoczyna się ładowanie.
  • Podczas ładowania na panelu LCD zostaje wyświetlony symbol ŁADOWANIE. Po zakończeniu ładowania lampy błyskowej, wskaźnik ten zniknie i uruchomi się sygnał „bip”.
 2. Sprawdź, czy lampa jest gotowa do pracy.

  • Stan kontrolki gotowości lampy zmienia się z wyłączonyczerwony (miganie) (gotowość do użycia funkcji Szybki błysk), a następnie na → czerwony (stały) (pełne naładowanie).
  • Można nacisnąć przycisk błysku kontrolnego (kontrolka gotowości lampy), (1) aby wyzwolić błysk kontrolny.

Przestroga

 • Nie można użyć testowego błysku kiedy po stronie aparatu uruchomiony jest czas timer błysku itp.

Uwaga

 • Ustawienia lampy błyskowej zostaną zachowane, nawet po wyłączeniu zasilania.
 • Sygnał „bip” może zostać wyłączony, jeśli ma być on niesłyszalny w momencie zakończenia ładowania (P.Fn-06).

O funkcji Szybkiego błysku

Funkcja Szybki błysk umożliwia fotografowanie z lampą błyskową, gdy kontrolka gotowości lampy błyska się na czerwono (przed pełnym naładowaniem urządzenia). Z funkcji Szybki błysk można korzystać niezależnie od skonfigurowanego dla aparatu ustawienia trybu wyzwalania migawki. Ilość światła będzie wynosić około 1/2 do 1/6 pełnej mocy, jednak jest to ilość nadająca się do fotografowania z krótszym interwałem wyzwalania błysku.

W przypadku fotografowania w trybie błysku ręcznego funkcja ta jest dostępna, jeśli dla ilości światła zostanie wybrana wartość z zakresu od 1/4 do 1/8192. Należy zauważyć, że z funkcji Szybkiego błysku nie można korzystać podczas fotografowania z błyskiem stroboskopowym i z bezprzewodową lampą błyskową.

Przestroga

 • Podczas korzystania z funkcji Szybkiego błysku w trakcie fotografowania w trybie serii zdjęć może wystąpić niedoświetlenie, ponieważ ilość światła zmniejsza się.

Uwaga

O funkcji automatycznego wyłączania

W celu zaoszczędzenia energii akumulatora zasilanie jest automatycznie wyłączone po okresie bezczynności trwającym ok. 90 sekund. Aby ponownie włączyć lampę błyskową Speedlite, należy wcisnąć do połowy spust migawki aparatu lub nacisnąć przycisk błysku kontrolnego (kontrolkę gotowości lampy).

W przypadku ustawienia jako jednostka nadawcza do celów fotografowania bezprzewodowego wykorzystującego transmisję radiową () lub do fotografowania powiązanego (), zasilanie zostanie automatycznie wyłączone po około 5 minutach.

Uwaga

 • Automatyczne wyłączanie zasilania może być także wyłączone (C.Fn-01).

Informacje dotyczące funkcji blokady

Ustawienie przełącznika zasilania w położeniu LOCK a umożliwia wyłączenie przycisku i pokrętła lampy błyskowej. Jest to przydatne, gdyż zapobiega przypadkowej zmianie nastaw lampy błyskowej po ich ustawieniu.

Gdy użyte zostaną przycisk lub pokrętło, na panelu LCD zostanie wyświetlony symbol LOCKED.

Uwaga

 • Możesz bezpośrednio wyzwolić błysk kontrolny i lampę modelującą, nawet jeśli przełącznik zasilania znajduje się w pozycji LOCK. Podczas posługiwania się przyciskiem lub pokrętłem panel LCD zostaje podświetlony.

Informacje dotyczące podświetlania panelu LCD

W momencie skorzystania z przycisku lub pokrętła panel LCD zostaje podświetlony na około 12 sekund (Timer 12 sekund).

Więcej szczegółów o podświetleniu panelu LCD podczas konfigurowania radiowej transmisji bezprzewodowej na jednostce nadawczej znajduje się w sekcji „Informacje dotyczące podświetlania panelu LCD”.

Uwaga

 • Ustawienie podświetlania panelu LCD można zmienić (C.Fn-22).