Fotografowanie w innym trybie błysku dla każdej grupy

(1) Sufit

W przypadku korzystania z aparatu EOS DIGITAL wprowadzanego na rynek w 2012 roku lub latach późniejszych, można fotografować z ustawieniem innego trybu błysku dla każdej z maksymalnie 5 grup błysków (A, B, C, D i E).

Można wybierać między następującymi trybami błysku: automatyką błysku (1) E-TTL II / E-TTL, (2) błyskiem ręcznym i (3) automatycznym pomiarem błysku z lampy zewnętrznej. W trybach (1) lub (3) ekspozycja jest sterowana w taki sposób, aby uzyskać standardową ekspozycję dla głównego obiektu. Lampy są traktowane jako jedna grupa.

Ta funkcja jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników z doświadczeniem w oświetleniu.

Przestroga

 • Bezprzewodowe fotografowanie z lampą błyskową w trybie wielokrotnego błysku Gr nie jest możliwe w przypadku aparatów wprowadzonych na rynek do roku 2011 i urządzeń EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D lub EOS 1200D. Zostanie zastosowane fotografowanie z maks. 3 grupami (A, B i C) ().
 1. Skorzystaj z dżojstika na nadajniku, aby wybrać TRYB.

 2. Ustaw tryb błysku Gr.

  • Przesuwaj dżojstik w górę, w dół, w lewo lub w prawo lub przekręć Pokrętło wybierania i wybierz Gr, a następnie przyciśnij dżojstik do dołu w pionie.
  • Podczas fotografowania tryb błysku jednostki odbiorczej jest ustawiany automatycznie, kontrolowany przez jednostkę nadawczą.
 3. Ustaw grupę błysków jednostki odbiorczej.

  • Ustaw grupę błysków (A, B, C, D lub E) dla wszystkich jednostek odbiorczych.
 4. Ustaw każdą grupę błysków.

  • Ustaw tryb błysku każdej grupy posługując się jednostką nadawczą.
  • Wciśnij dżojstik w pionie.
  • Przesuń dżojstik góra / dół / lewo / prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać grupę błysków, a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie.

  Ustawianie trybu błysku

  • Przesuń dżojstik góra / dół / lewo / prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać tryb błysku z ETTL M Ext.A.

  Ustawianie siły błysku i wartości korekty ekspozycji lampy

  • Przesuń dżojstik góra / dół / lewo / prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać element i wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
  • Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby ustawić natężenie błysku lub wartość korekty ekspozycji lampy, a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
  • W trybie M ustaw siłę błysku. W trybie ETTL Ext.A, ustaw wartość korekty ekspozycji lampy zgodnie z preferencjami.
  • Powtórz krok 3, aby ustawić funkcję błysku dla wszystkich grup błysków.
 5. Sprawdź stan naładowania i zacznij robić zdjęcia.

  • Gdy wyświetlany jest symbol ŁADOWANIE, możesz sprawdzić grupy lamp, które nie są w pełni naładowane za pomocą symbolu po lewej stronie ekranu. Na przykład, gdy grupa błysków A jest w pełni naładowana, wyświetlone zostanie (1).
  • Kiedy wszystkie grupy błysków naładują się do pełna, ŁADOWANIE znika.
  • Więcej potwierdzeń ładowania opisanych jest w kroku 7 w „Fotografia z automatyczną lampą błyskową z 1 lampą odbiorczą”.
  • Każda jednostka odbiorcza wyzwala się sama, zgodnie z ustawionym trybem błysku.

Przestroga

 • Ustawiając tryb błysku na opcję Ext.A, upewnij się, że jednostki odbiorcze to lampy Speedlite wyposażone w automatyczny pomiar błysku z lampy zewnętrznej. Robienie zdjęć w tym trybie błysku nie będzie możliwe, jeśli nie jest obsługiwany automatyczny pomiar błysku z lampy zewnętrznej.
 • Kiedy ustawienie trybu błysku ETTL Ext.A, ekspozycja jest kontrolowana jako jedna wartość dla pojedynczej grupy, aby uzyskać standardową ekspozycję dla głównego obiektu.

Uwaga

 • Informacje dotyczące trybu Ext.A można znaleźć w instrukcji obsługi lampy błyskowej Speedlite obsługującej automatyczny pomiar błysku z lampy zewnętrznej.
 • Grupy lamp nie muszą wyzwalać błysku w kolejności oznaczeń, na przykład można ustawić porządek A, C, E.
 • Jeśli istnieje grupa, której błysku nie chcesz wyzwalać, ustaw ją na WYŁ. podczas konfiguracji w trybie błysku w kroku 3.