Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji optycznej

W niniejszym rozdziale opisano jak fotografować ze stroboskopem z bezprzewodową lampą błyskową pełniącą funkcję bezprzewodowej jednostki nadajnika/odbiornika z wykorzystaniem transmisji optycznej.

Aby poznać akcesoria wymagane do fotografowania z użyciem lampy i bezprzewodowej transmisji optycznej, zobacz schemat systemu ().

Przestroga

  • Jeśli aparat działa w trybie w pełni automatycznym lub w trybie strefy podstawowej, funkcje opisane w tym rozdziale nie są dostępne. Ustaw tryb fotografowania aparatu na Elastyczna AE Programowa AE Preselekcja czasu Preselekcja przysłony Ręczne nastawy ekspozycji bulb (Bulb (czas ręczny)) (Strefa zaawansowanego fotografowania).

Uwaga

  • EL-1 w opisach używana jest jako jednostka nadawcza i jednostka odbiorcza.
  • EL-1 dołączona do aparatu nazywana jest „jednostką nadawczą”, a lampa EL-1 sterowana bezprzewodowo to „jednostka odbiorcza”.