Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji radiowej

W niniejszym rozdziale opisano jak fotografować ze stroboskopem z bezprzewodową lampą błyskową pełniącą funkcję bezprzewodowej jednostki nadajnika/odbiornika z wykorzystaniem transmisji radiowej.

Aby poznać akcesoria wymagane do fotografowania z użyciem lampy i bezprzewodowej transmisji radiowej, zobacz schemat systemu ().

Przestroga

  • Jeśli aparat działa w trybie w pełni automatycznym lub w trybie strefy podstawowej, funkcje opisane w tym rozdziale nie są dostępne. Ustaw tryb fotografowania aparatu na Elastyczna AE Programowa AE Preselekcja czasu Preselekcja przysłony Ręczne nastawy ekspozycji bulb (Bulb (czas ręczny)) (Strefa zaawansowanego fotografowania).
  • Nadając priorytet fotografowaniu z użyciem lampy i wykorzystaniem radiowej transmisji bezprzewodowej, nie dotykaj przełącznika zasilania, nie otwieraj komory akumulatora itd. Połączenie bezprzewodowe zostanie zakończone.

Uwaga

  • EL-1 dołączona do aparatu nazywana jest „jednostką nadawczą”, a lampa Speedlite sterowana bezprzewodowo to „jednostka odbiorcza”.
  • Lampa EL-1 umożliwia zdalne wyzwalanie (zdalne fotografowanie) z jednostki odbiorczej. (). Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi lampy błyskowej Speedlite wyposażonej w funkcję zdalnego wyzwalania.