Handelsmerken

  • Microsoft en Windows zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
  • App Store en macOS zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.
  • Google Play en Android zijn handelsmerken van Google LLC.
  • IOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de Verenigde Staten en/of andere landen, en wordt gebruikt onder licentie.
  • Het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi Protected Setup-merk zijn handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
  • WPS zoals gebruikt in de schermen met camera-instellingen en in deze handleiding staat voor Wi-Fi Protected Setup.
  • UPnP is een handelsmerk van UPnP Implementers Corporation.
  • Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.