Verbindingsinstellingen voor EOS Utility configureren

Deze instructies worden voortgezet vanaf De instellingen voor de communicatiemethode configureren.

 • Om een verbinding tot stand te brengen, dient u handelingen uit te voeren op de computer. Raadpleeg de instructiehandleiding van de computer voor meer informatie.

Werking op de camera - 1

 1. Selecteer [OK].

  • Het volgende bericht wordt weergegeven.

   '******' geeft de laatste zes cijfers weer van het MAC-adres van de transmitter.

Werking op de computer

 1. Start EOS Utility op de computer.

 2. Klik in EOS Utility op [Pairing over Wi-Fi/LAN].

  • Als er een aan de firewall gerelateerd bericht wordt weergegeven, selecteert u [Yes].
 3. Klik op [Connect] op de computer.

  • Selecteer de camera om verbinding mee te maken en klik op [Connect].
  • Als er meerdere camera's in de lijst staan, kunt u de gewenste camera herkennen aan het MAC-adres op het scherm van de camera.
  • Het MAC-adres van de transmitter kan ook worden gecontroleerd in het scherm [MAC-adres] ().

Werking op de camera - 2

 1. Selecteer [OK].

  • Als de camera de computer detecteert waarop u op [Connect] hebt geklikt in stap 4, verschijnt bovenstaand scherm.
  • Selecteer [OK] om door te gaan naar het volgende scherm.
 2. Selecteer [OK].

 3. Selecteer [OK].

  • Het scherm [Netwerkinstell.] wordt opnieuw weergegeven.
  • Het Netwerklamp-lampje op de camera licht groen op.
  • De instellingen worden opgeslagen in de camera. Ze worden niet in de transmitter opgeslagen.

De instellingen voor het maken van een verbinding met EOS Utility zijn nu voltooid.

 • U hoeft de pairing niet opnieuw uit te voeren als u zonder de instellingen te wijzigen steeds de camera gebruikt waar de transmitter en computer op zijn aangesloten die u al hebt verbonden.