Opnamen maken op afstand

U kunt Browser Remote gebruiken om opnamen op afstand te maken.

Foto's maken

 1. Selecteer [Opname].

  • Het scherm voor opname op afstand verschijnt.

 1. (1)Opnameknop foto's
 2. (2)Opnameknop movies
 3. (3)Pictogram multifunctievergrendeling
 4. (4)Ontspanknop
 5. (5)MF-schakelaar
 6. (6)HDR-opnamen maken
 7. (7)Opnamekwaliteit
 8. (8)Browser Remote-verbinding
 9. (9)Batterij
 10. (10)Drive-mode
 11. (11)Mogelijk aantal opnamen
 12. (12)AF-werking
 1. (13)AF-knop
 2. (14)Opname-modus
 3. (15)Sluitertijd
 4. (16)Diafragma
 5. (17)Belichtingscompensatie
 6. (18)ISO snelheid
 7. (19)Beeldstijl
 8. (20)Witbalans
 9. (21)Kleurtemperatuur
 10. (22)Witbalanscompensatie
 11. (23)AF-methode
 12. (24)Meetmethode
 13. (25)MF-knop
 14. (26)Live View-opnameknop
 15. (27)ive View-beeldkwaliteitknop
 1. Selecteer de opnameknop voor foto-opnamen (1).

 2. Stel de focusinstellingsknop in op AF.

 3. Geef een Live View-beeld weer.

  • U kunt schakelen tussen het weergeven en verbergen van Live View door op de Live View-opnameknop (26) te drukken.
  • Als u de weergave van Live View-opnamen beter wilt laten reageren, drukt u op de Live View-beeldkwaliteitknop (27) en verlaagt u de beeldkwaliteit van Live View. Als u terug wilt gaan naar de oorspronkelijke kwaliteit, drukt u nogmaals op deze knop.
 4. Configureer de opnamefunctie-instellingen.

  • Selecteer de instellingen (zoals opnamekwaliteit) voor details die u kunt configureren.
  • Configureer de instellingen naar wens.
 5. Stel scherp.

  Autofocus gebruiken

  • Als u [AF-knop] hebt geselecteerd in het menu [AF voor foto-opnames], wordt AF uitgevoerd wanneer de AF-knop (13) wordt geselecteerd.
  • Als u [Ontspanknop voor AF/opname] hebt geselecteerd in het menu [AF voor foto-opnames], wordt er automatisch scherpgesteld wanneer u de ontspanknop (4) selecteert en wordt er een opname gemaakt.

  Handmatig scherpstellen

  • U kunt schakelen tussen het weergeven en verbergen van de MF-knop (25) door de MF-schakelaar (5) te selecteren.
  • Selecteer de MF-knop (25) om de scherpstelling aan te passen. Als u dichterbij wilt scherpstellen, drukt u op [Voorgrondfocus (grof)Voorgrondfocus (gemiddeld)Voorgrondfocus (fijn)]. Als u verder weg wilt scherpstellen, drukt u op [Achtergrondfocus (fijn)Achtergrondfocus (gemiddeld)Achtergrondfocus (grof)].
  • Er zijn drie scherpstelstappen beschikbaar.

   [Voorgrondfocus (grof)] [Achtergrondfocus (grof)]: Grote stap

   [Voorgrondfocus (gemiddeld)] [Achtergrondfocus (gemiddeld)]: Middelgrote stap

   [Voorgrondfocus (fijn)] [Achtergrondfocus (fijn)]: Kleine stap

 6. Maak de opname.

  • Selecteer de ontspanknop (4) om een opname te maken.
  • De opnamen worden op de kaart van de camera opgeslagen.
  • Lees Beelden weergeven om beelden te bekijken of te downloaden.

Voorzichtig

 • Afhankelijk van de status van de verbinding kan er een vertraging optreden bij de weergave van beelden of het maken van de opname.
 • Wanneer de Live View/Movie-opnameknop van de camera is ingesteld op Movies, is gekoppelde opname niet mogelijk.

Movies maken

 1. Selecteer [Opname].

  • Het scherm voor opname op afstand verschijnt.

 2. Selecteer de opnameknop voor movie-opnamen (2).

 3. Configureer de instellingen naar wens.

  • Voer de handelingen uit in stap 3 t/m 6 onder Foto's maken.

 4. Maak de opname.

  Tijdens movie-opname stand-by

  Tijdens movie-opname

  • Druk op de ontspanknop (4). Wanneer u de knop loslaat, wordt de movie-opname gestart.
  • Tijdens het opnemen van movies verandert de rode [○] op de ontspanknop (4) in een witte [□].
  • Druk opnieuw op de ontspanknop (4). Wanneer u de knop loslaat, wordt de movie-opname gestopt.

WAARSCHUWING WAARSCHUWING

Houd de camera niet te lang in dezelfde positie.

Zelfs als de camera niet te warm wordt, kan langdurig contact met een lichaamsdeel roodheid van de huid of blaarvorming veroorzaken als gevolg van brandwonden bij lage temperatuur door contact. Het gebruik van een statief of soortgelijke apparatuur wordt aanbevolen wanneer u het product op een warme plaats gebruikt en voor mensen met een circulatieprobleem of een gevoelige huid.