Yhteiskuvaus radioyhteydellä

Kun käytetään EOS DIGITAL -kameraa, joka on julkaistu vuonna 2012 tai sen jälkeen (paitsi EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D ja EOS 1200D), voit käyttää yhteiskuvausta, jossa vastaanotinkameran suljin laukaistaan yhdistämällä se lähetinkameraan. Yhteiskuvauksessa voi olla käytössä enintään 16 yksikköä, joihin voi kuulua lähetin- ja vastaanotinyksikköjä. Tämä on kätevää, kun haluat kuvata kohteen useista kulmista samaan aikaan.

Kun haluat käyttää yhteiskuvausta, kytke kameraan Speedlite-salama tai Speedlite-lähetin, joka tukee langatonta kuvausta radioyhteydellä. Kun käytetään kameraa, joka on julkaistu ennen vuotta 2011 tai mallia EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D tai EOS 1200D, yksikköä voi käyttää vain lähetinkamerana. Yksikköä ei voi käyttää vastaanotinkamerana.

Joitakin kameroita ei tueta.

(1) Lähetinkamera

(2) Vastaanotinkamera

(3) Lähetysetäisyys: Noin 30 m

Huomautus

 • Kun yhteiskuvaukseen määritetty EL-1 ja kamera yhdistetään, niistä käytetään nimitystä lähetinkamera ja vastaanotinkamera.

Ennen seuraavien toimintojen tekemistä kytke jokaiseen yhteiskuvauksessa käytettävään kameraan Speedlite tai lähetin. Lisätietoja muiden laitteiden määrittämisestä on laitteiden käyttöoppaissa.

 1. Valitse ohjaimella Langaton / yhteiskuvausasetus.

 2. Määritä normaali kuvaustila.

  • Paina ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai käännä Valintakiekko ja valitse YHTEISKUVA (ei tarkistusta) ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
  • Näyttöön vaihtuu YHTEISKUVA (tarkistettu).
 3. Määritä lähetin- tai vastaanotinyksiköksi.

  • Valitse Langaton radioyhteysLÄHETIN tai Langaton radioyhteysVASTAANOTIN painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta sitten pystysuuntaan.
 4. Määritä siirtokanava ja radiotunnus.

 5. Määritä kameran kuvaustoiminnot.

 6. Määritä kaikki Speedlite-salamat.

  • Määritä kaikki yhteiskuvauksessa käytettävät Speedlite-salamalaitteet lähetin- tai vastaanotinyksiköiksi.
  • Määritä lähettimet samalla tavalla, jos niitä käytetään yhteiskuvauksessa.
  • Jos vaihdat asetuksen lähetinyksiköstä vastaanotinyksiköksi vaiheessa 2, muut Speedlite-salamalaitteet (tai lähettimet), jotka on asetettu lähetinyksiköiksi, muuttuvat automaattisesti vastaanotinyksiköiksi.
 7. Asenna vastaanotinkamera.

  • Määritä kaikki vastaanotinkamerat enintään noin 30 m päähän lähetinkamerasta.
  • Tarkista, että vastaanotinyksikköjen LINKKI-merkkivalot palavat vihreinä.
 8. Ota valokuva.

  • Tarkista, että lähetinyksikön LINKKI-merkkivalo palaa vihreänä ja ota kuva.
  • Vastaanotinkamerat laukaistaan yhdessä lähetinkameran kanssa.
  • Vastaanotinyksiköt, joilla on yhteiskuvattu, tunnistaa LCD-paneelissa merkinnästä LAUKAISU.

Huomautus

 • Kun haluat nollata yhteiskuvauksen, vaihda yksi kerrallaan kunkin Speedlite-salamalaitteen asetukseksi YHTEISKUVA (ei tarkistusta) vaiheessa 1.
 • Voit käyttää tätä toimintoa yhteiskuvauksen kauko-ohjaukseen liittämättä Speedlite-salamaa kameraan. Kun olet työntänyt lähetinyksikön ohjainta pystysuuntaan, valitse LAU työntämällä ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja vapauta kaikki vastaanotinkamerat.
 • Yhteiskuvauksen aikana automaattinen virrankatkaisu tulee voimaan noin 5 minuutin kuluttua sekä lähetin- että vastaanotinyksiköissä. Kun yhteiskuvauksen aikaväli on vähintään 5 minuuttia, määritä ”Automaattinen virrankatkaisu” -asetukseksi ”Pois” sekä lähetin- että vastaanotinyksiköissä (C.Fn-01-1).
 • Kun P.Fn-06-0 on määritetty (), äänimerkki kuuluu jokaisessa täysin latautuneessa salamayksikössä (lähetin/vastaanotin).

Muistutus

 • On suositeltavaa asettaa vastaanotinkameran objektiivin tarkennustavan valintakytkin asentoon MF ja ottaa kuvat manuaalitarkennuksella. Jos tarkennusta ei saavuteta automaattitarkennuksella, yhteiskuvaus ei ole mahdollinen vastaavilla vastaanotinkameroilla.
 • Vastaanotinkameran laukaisun ja lähetinkameran laukaisun välillä on lyhyt viive. Täysin yhtäaikainen kuvaus ei ole mahdollista.
 • Kun määritys on P.Fn-03-1 (), salaman voi laukaista yhteiskuvauksen aikana, mutta jos yhteiskuvauksen aikana laukaistaan useita salamoita samanaikaisesti, valotus ei ehkä ole oikea tai se saattaa olla epätasainen.
 • Kun asetuksen [Salamatoiminto] kohdassa [Ulkoinen Speedlite-ohjaus] tai [Salamaohjaus] arvoksi on määritetty [Pois] () lähetinkamerassa, yhteiskuvausta ei voi suorittaa.
 • Kun määritys on P.Fn-03-0 () ja jos yhteiskuvaus ei ole mahdollinen katsottaessa elävää etsinkuvaa, määritä lähetinkameran valikossa asetuksen [Pehmeä LV-kuvaus] tai [Hilj. LV-kuvaus] arvoksi [Pois]. Jos [Tila 1] tai [Tila 2] on määritetty, vastaanotinkamerat eivät ehkä vapaudu. Tämä määräytyy kameramallin perusteella.
 • Salamalaitteiden sijainnin, ympäristön ja säätilan tapaiset olosuhteet saattavat lyhentää siirtomatkaa.
 • Yhteiskuvaus on samantapainen toiminto kuin WFT-sarjan langattomissa lähettimissä oleva yhteiskuvaustoiminto. Yhteiskuvausta ei voi kuitenkaan käyttää yhdessä WFT-sarjan lähettimien kanssa. Laukaisuviive on lisäksi erilainen kuin WFT-sarjan yhteiskuvaustoiminnossa.

Muistutus

 • Yhteiskuvaus Kuvaus näytöllä -toiminnolla

 • Kun määritys on P.Fn-03-0 () ja jos seuraavat kamerat on yhdistetty ja määritetty lähetinkameroiksi, yhteiskuvaus Kuvaus näytöllä -tilassa ei ole mahdollinen.
 • Yhteiskuvausta voi käyttää, kun Kuvaus näytöllä -tilasta vaihdetaan etsimen käyttöön tai Speedlite-salamalaitteeseen määritetään asetus P.Fn-03-1.
  EOS 760D, EOS 750D, EOS 700D, EOS 650D, EOS 600D, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1000D