Langaton monisalamakuvaus käyttämällä määritettyä salamasuhdetta

Tässä osassa kuvataan langaton monisalamakuvaus käsisäätöisellä salamalla. Välähdystehon voi määrittää kullekin välähdysryhmälle 1/3-askelen välein alueella täydestä salamasta (1/1) 1/8192-salamaan. Määritä kaikki parametrit lähetinyksikössä.

 1. Valitse ohjaimella TILA.

 2. Määritä salamatoiminnoksi M.

  • Paina ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai käännä Valintakiekko ja valitse M ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
 3. Työnnä ohjainta pystysuuntaan.

 4. Valitse vaihtoehto kohdassa (1).

  • Valitse vaihtoehto painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
 5. Määritä välähdysryhmä.

  • Valitse salamatoiminto painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko. Voit käyttää langatonta monisalamakuvausta lisätyillä välähdysryhmillä A, B ja C.

   • Kaikilla vastaanotinyksiköillä on sama välähdysteho: KAIKKI
   • Määrittää salamasuhteen välähdysryhmille A ja B: A:B
   • Salamasuhteen määrittäminen välähdysryhmille A, B ja C: A:B:C
 6. Valitse välähdysryhmä.

  • Jos valitsit A:B tai A:B:C vaiheessa 2, työnnä ohjainta pystysuuntaan ja valitse ryhmä, jonka välähdysteho määritetään, painamalla ohjainta sitten ylös ja alas tai kääntämällä Valintakiekko.
 7. Määritä välähdysteho.

  • Työnnä ohjainta pystysuuntaan.
  • Aseta välähdysteho painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
  • Määritä kaikkien ryhmien välähdysteho toistamalla vaiheet 3 ja 4.
 8. Ota valokuva.

  • Jokainen ryhmä välähtää määritetyllä välähdysteholla.

Muistutus

 • Jos nopea täsmäys tai langaton optinen yhteys on määritetty, asetusalue on 1/1–1/128.
 • Jos vastaanottimena käytetään muuta salamaa kuin EL-1 ja jos salamatoiminnolle on määritetty matala taso, vastaanottimen puolella ei ehkä näytetä oikeaa välähdystasoa.

Huomautus

 • Kun KAIKKI on määritetty, määritä vastaanotinyksikköjen välähdysryhmäksi A, B tai C. Salama ei välähdä, jos määrityksenä on D tai E.
 • Jos haluat käyttää useaa vastaanotinyksikköä samalla välähdysteholla, valitse KAIKKI vaiheessa 2.