Automaattinen salamavalokuvaus, jossa vastaanottimet on jaettu 2 ryhmään

Voit säätää valotustasapainoa (salamasuhdetta) vastaanottimilla, jotka on jaettu 2 ryhmään, A ja B.

Välähdysryhmien A ja B yhteisvalomäärää ohjataan automaattisesti, jotta saavutetaan normaali valotus.

 1. Työnnä ohjainta pystysuuntaan.

  • Ohjaa vastaanottimia ja määritä kukin niistä.
 2. Määritä vastaanottimen välähdysryhmäksi (1).

  • Valitse välähdysryhmäksi joko A tai B.
  • Määritä 1 vastaanotin ryhmään A ja toinen ryhmään B.
 3. Määritä lähettimen välähdysryhmäksi (2).

  • Määritä vaiheet 3–5 käyttämällä lähetintä.
  • Valitse vaihtoehto painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
 4. Määritä asetukseksi A:B.

  • Valitse A:B painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta sitten pystysuuntaan.
 5. Määritä A:B-salamasuhde.

  • Valitse kuvassa näkyvä kohde työntämällä ohjainta pystysuuntaan.
  • Määritä korjaus painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta pystysuuntaan.
 6. Ota valokuva.

  • Vastaanotin välähtää määritetyllä salamasuhteella.