Aloittaminen ja peruskäyttö

Tässä luvussa kuvataan valmistelut, jotka on tehtävä ennen salamakuvauksen aloittamista ja peruskuvaustoimintojen käyttämistä.

Muistutus

  • Jatkuviin välähdyksiin liittyvä muistutus

  • Jotta välähdyspää ei vahingoittuisi ylikuumenemisen vuoksi, aseta jatkuvien täysivoimaisten salamoiden lukumääräksi enintään 55. Kun salama on välähtänyt jatkuvasti täydellä teholla yllä ilmoitetun määrän kertoja, lepuuta sitä vähintään 10 minuuttia. Kun puhallin on pysäytetty, jatkuvien täysivoimaisten salamoiden määrä pienenee.
  • Jos salama välähtää täydellä teholla edellä mainitun määrän kertoja peräkkäin ja sen jälkeen uudelleen toistuvasti lyhyin välein, varmuustoiminto saattaa aktivoitua ja rajoittaa salamatoimintoa. Kun salamatoiminnon rajoitustaso on 1, välähdysten väliksi asetetaan automaattisesti noin 8 sekuntia. Jos näin tapahtuu, lepuuta salamaa vähintään 50 minuuttia.
  • Lisätietoja on kohdassa Salamatoiminnon rajoitus lämpötilan kohoamisen vuoksi.