Täysautomaattinen salamakuvaus

Kun valitset kameran kuvaustilaksi Ohjelmoitu AE (Ohjelmoitu AE) tai Täysautomaatti, voit kuvata täysautomaattisessa E-TTL II- / E-TTL-salamatilassa.

 1. Valitse ohjaimella TILA.

 2. Valitse ETTL.

  • Paina ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai käännä Valintakiekko ja valitse ETTL ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.

 3. Tarkenna kohde.

  • Tarkenna painamalla laukaisin puoliväliin.
  • Valotusaika ja aukkoarvo näkyvät etsimessä.
  • Tarkista, että etsimessä oleva Salaman latautuminen valmis-kuvake palaa.
 4. Ota valokuva.

  Esimerkki Ohjelmoitu AE-näytöstä (Ohjelmoitu AE).

  • Tarkista, että kohde on salaman käyttöetäisyydellä (1).
  • Kun painat laukaisimen pohjaan, salama välähtää ja kuva otetaan.

Huomautus

 • Jos kohde on tumma (alivalottunut), kun tarkistat otetun kuvan, siirry lähemmäs kohdetta ja ota uusi kuva. Voit myös lisätä ISO-herkkyyttä, kun kuvaat digitaalisella kameralla.
 • ”Täysautomaatti” tarkoittaa kuvaustilaa Älykäs automaattikuvaus Täysautomaattinen tila Luova automatiikka.
 • Silloinkin kun salama on kiinnitetty kameraan, joka tukee E-TTL II -automaattisalamajärjestelmää, ETTL näkyy LCD-paneelissa.