Teised menüüfunktsioonid

[Võtted2]

 • Exposure comp./Säri nihe

  Säri nihet saab reguleerida vahemikus ±3 ühikut, 1/3-ühikulise sammuga. Lisateavet säri nihke kohta leiate lõigust Käsisäri nihe.

 • VideoISO speed settings/VideoISO-valgustundlikkuse määrangud

  • ISO speed/ISO-valgustundlikkus

   Režiimis [Video käsisäri] on võimalik määrata ISO-valgustundlikkus käsitsi. Saate ka valida automaatse ISO määrangu.

  • ISO speed range/ISO-valgustundlikkuse vahemik

   Saate määrata käsitsi ISO-valgustundlikkuse vahemiku (miinimumi ja maksimumi). Samuti saate seadistada laiendatud ISO.

  • Max for Auto/Automaatse max väärtus

   Saate määrata video salvestamisel maksimumi piirangu automaatsele ISO-valgustundlikkusele režiimis [Videod] või režiimis [Video käsisäri] automaatse ISO kasutamisel.

  • Kiirendatud videoMax for Auto/Kiirendatud videoAutomaatse max väärtus

   Saate määrata maksimumi piirangu automaatse ISO funktsioonile 4K-kiirendatud video / Full HD-kiirendatud video salvestamisel režiimis [Videod] või režiimis [Video käsisäri].

 • HDR shooting HDR PQ/HDR-võtted HDR PQ

  Lisateavet HDR shooting HDR PQ/HDR-võtted HDR PQ kohta leiate lõigust HDR-võtted.

 • Auto Lighting Optimizer/Automaatne valgustuse optimeerija

  Heledust ja kontrastsust saab automaatselt reguleerida. Lisateavet funktsiooni Auto Lighting Optimizer (Automaatne valgustuse optimeerija) kohta leiate lõigust Auto Lighting Optimizer (Automaatne valgustuse optimeerija).

 • Highlight tone priority/Helendite toonieelistus

  Videote salvestamisel on võimalik vähendada ülesäritatud alade detailikadu. Lisateavet helendite toonieelistuse kohta leiate lõigust Helendite toonieelistus.

 • VideoAv 1/8-stop incr./Video ava etteandmine 1/8-ühikulise sammuga

  • Kui salvestate videoid RF-objektiiviga, siis on võimalik määrata avaarvu väärtusi täpsemal skaalal.

   See funktsioon on saadaval, kui kaamera on määratud režiimile [Video käsisäri].

   Kui soovite muuta avaarvu määramise sammuks 1/3- või 1/2-ühiku asemel 1/8-ühiku, siis valige [Enable/Luba].

Hoiatus

 • EF- või EF-S-objektiivi kasutamisel ei ole [VideoAv 1/8-stop incr./Video ava etteandmine 1/8-ühikulise sammuga] saadaval.
 • Kui see on määratud olekusse [Enable/Luba], siis valikute tegemine menüüst [Kasutusmäärangud: Exposure level increments/Kasutusmäärangud: Säri parameetrite samm] on keelatud või ei oma toimet.
 • Video Auto slow shutter/Video automaatne pikk säriaeg

  Saate määrata, kas salvestada heledamaid ja vähema pildimüraga videoid kui määranguga [Disable/Keela], kasutades vähese valgusega filmimisel pikemaid säriaegu.

  See on saadaval võtterežiimis [Videod]. Rakendub, kui video salvestusformaadi kaadrisagedus on 59,94 ks või 50,00 ks.

  • Disable/Keela

   Võimaldab salvestada videoid ühtlasema ja loomulikuma liikumisega, mida värisemine mõjutab vähemal määral kui määrang [Enable/Luba]. Arvestage, et vähese valgustuse korral võivad videod jääda tumedamad kui määranguga [Enable/Luba].

  • Enable/Luba

   Võimaldab salvestada heledamaid videoid kui määranguga [Disable/Keela], määrates vähese valgustuse korral automaatselt säriajaks 1/30 s (NTSC) või 1/25 s (PAL).

Märkus

 • Videote salvestamisel vähese valgusega või kui pildile tekib järelkujutisi (radu), siis soovitame lülitada selle olekusse [Disable/Keela].

[Võtted3]

 • White balance/Valge tasakaal

  Lisateavet valge tasakaalu kohta leiate lõigust Valge tasakaal.

 • Custom White Balance/Mõõdetud valge tasakaal

  Lisateavet mõõdetud valge tasakaalu kohta leiate lõigust [Mõõdetud] Mõõdetud valge tasakaal.

 • WB correction/Valge tasakaalu nihe

  Lisateavet valge tasakaalu kohta leiate lõigust Valge tasakaalu nihe.

 • Picture Style/Pildi stiil

  Lisateavet pildi stiilide kohta leiate lõigust Pildi stiili valimine.

 • Clarity/Selgus

  Lisateavet selguse funktsiooni kohta leiate lõigust Selgus.

[Võtted4]

 • Lens aberration correction/Objektiiviaberratsioonide korrigeerimine

  Videote salvestamisel saab korrigeerida äärealade valgustust, moonutusi ja kromaatilisi aberratsioone. Lisateavet objektiiviaberratsioonide korrigeerimise kohta leiate lõigust Objektiiviaberratsioonide korrigeerimine.

 • High ISO speed NR/Kõrge ISO-valgustundlikkuse müravähendus

  Lisateavet kõrge ISO-valgustundlikkuse müravähenduse kohta leiate lõigust Kõrge ISO-valgustundlikkuse müravähendus.

[Võtted5]

 • Remote control/Distantsjuhtimine

  Kui määrate [Enable/Luba], siis on võimalik video salvestamist käivitada või peatada juhtmeta distantspäästiku BR-E1 (eraldi müügil) abil.

[Võtted6]

 • Customize Quick Controls/Kiirvaliku menüü kohandamine

  Lisateavet kiirvaliku menüü kohandamise kohta leiate lõigust Kiirvaliku kohandamine.

 • Metering timer/Säri mõõtmise taimer

  Lisateavet säri mõõtmise taimeri kohta leiate lõigust Säri mõõtmise taimer.

 • Shooting info. Disp./Võtteinfo kuva

  Lisateavet võtteinfo kuva seadistamise kohta leiate lõigust Võtteinfo kuva.

 • Reverse Display/Pööratud kuva

  Lisateavet pööratud kuva kohta leiate lõigust Pööratud kuva.

[Võtted7]

 • VF display format/Pildinäidiku kuvaformaat

  Lisateavet pildinäidiku kuva formaadi kohta leiate lõigust Pildinäidiku kuva formaat.

 • Standby: Low res./Ooterežiim: madal eraldusvõime

  Määrake akuenergia säästmiseks ning kaamera temperatuuri reguleerimiseks ooterežiimis selle funktsiooni olekuks [On/Sees].

  Selle tulemusena võite saada salvestada videoid kauem.

Hoiatus

 • Ooterežiimi kuva pildikvaliteet võib erineda video salvestamise kuva pildikvaliteedist.
 • Kui alustate videote salvestamist, siis võib kuva jääda hetkeks peatatuks ning seda ei värskendata.
 • Kui digitaalne suum on seatud muule valikule kui [Disable/Keela], siis ülekuumenemise juhtimise määranguks valitakse [Disable/Keela] ning seda ei saa muuta ().
 • HDMI display/HDMI kuva

  Saate määrata, kuidas videoid kuvatakse, kui neid salvestatakse HDMI-liidese kaudu välisele seadmele. Videoväljund vastab määrangule [Movie rec. size/Video salvestusformaat].

  Vaikemäärang on [Väline ekraan].

  • Reaalajavaate võtterežiim+Väline monitor

   Lubab video kuvamise nii kaamera ekraanil kui ka teises videoseadmes, HDMI-väljundi kaudu.

   Kaameratoimingud, nagu pildi taasesitus ja menüükuvad, kuvatakse HDMI-liidese kaudu teise seadme ekraanil, mitte kaamera ekraanil.

  • Väline ekraan

   Kaamera ekraan lülitatakse HDMI-väljundi kasutamisel välja, nii et ekraan jääb tühjaks.

   Võtteinfo, iseteravustamispunktid ja muu info kuvatakse HDMI-liidese kaudu teises seadmes, kuid saate selle info väljastamise nupuga INFO peatada.

   Enne videote salvestamist välisseadmele veenduge, et kaamera ei edastaks infot ning et välisseadme monitoril või muul ekraanil ei kuvataks võtteinfot, iseteravustamispunkte jm.

Hoiatus

 • Kui [HDMI display/HDMI kuva] on määratud olekusse [Reaalajavaate võtterežiim+Väline monitor], siis kaardile salvestust ei toimu. Kaameramenüüsid ning taasesitatavat pilti kuvatakse ainult HDMI-liidese kaudu ühendatud ekraanil.
 • HDMI-väljundlahutust ning kaadrisagedust reguleeritakse automaatselt vastavalt video salvestusformaadile.

Veaotsing Pikaajalisemal HDMI-väljundi kasutamisel

HDMI-väljundi kasutamiseks kauem kui 30 minutit valige [Reaalajavaate võtterežiim+Väline monitor], seejärel määrake menüüst [Seadistamine: Power saving/Seadistamine: Energiasääst] funktsioon [Auto power off/Automaatne väljalülitamine] olekusse [Disable/Keela] (). Signaali väljastamine HDMI-väljundist jätkub ka pärast kaamera ekraani väljalülitumist, kui määranguga [Screen off/Ekraani väljalülitamine] määratud aeg saab täis.

Hoiatus

 • Infota HDMI-signaali väljastamisel ei kuvata HDMI-liidese kaudu hoiatusi kaardi salvestusmahu, aku laetuse taseme või kõrge seesmise temperatuuri kohta ().
 • HDMI väljundi kasutamisel võib järgmise pildi kuvamine võtta veidi aega, kui vahetate erineva salvestusformaadiga või kaadrisagedusega videote vahel.
 • Videote salvestamisel välisele salvestusseadmele vältige kaamera kasutamist, sest selle tulemusel võidakse kuvada HDMI-videoväljundis infot.
 • Kaameraga salvestatud videote heledustase ja värvid võivad paista HDMI-videoväljundi kaudu välisele salvestusseadmele salvestatud videotes erinev, sõltuvalt vaatmiskeskkonnast.

Märkus

 • Nupuga INFO on võimalik kuvatavat infot muuta.
 • HDMI-videoväljundile saab lisada ka ajakoode ().
 • HDMI-liidese kaudu väljastatakse ka heli, v.a kui [Sound rec./Heli salvestus] määranguks on valitud [Disable/Keela].