Auto Lighting Optimizer (Automaatne valgustuse optimeerija)

Kui võtted paistavad tumedad või kontrastsus on liiga madal või kõrge, siis saab heledust ja kontrastsust automaatselt reguleerida.

  1. Valige [Võtted: Auto Lighting Optimizer/Võtted: Automaatne valgustuse optimeerija].

  2. Tehke korrigeerimise valik.

Hoiatus

  • Teatud võttetingimustel võib müratase suureneda ning näiv eraldusvõime muutuda.
  • Kui funktsiooni Auto Lighting Optimizer (Automaatne valgustuse optimeerija) mõju on liiga tugev ja pilt ei vasta teie soovitud heledustasemele, siis määrake [Low/Madal] või [Disable/Keela].
  • Kui valitud on muu määrang kui [Disable/Keela] ning kasutate säri nihutust või välgu säri nihutust, et vähendada säri (muuta pilt tumedamaks), siis võib pilt jääda siiski hele. Kui soovite tumedamat säri, siis valige kõigepealt määrang [Disable/Keela].

Märkus

  • [Võtted: Auto Lighting Optimizer/Võtted: Automaatne valgustuse optimeerija] määramise lubamiseks isegi režiimides Käsisäri ja Aegvõte vajutage punktis 2 nupule INFO, et eemaldada linnuke [Linnuke] määrangult [Disabled in M or B modes/Keelatud režiimides M või B].