Kiirvaliku kohandamine

Kiirvaliku menüü üksused ja paigutus on kohandatavad.

 1. Valige [Võtted: Customize Quick Controls/Võtted: Kiirvaliku menüü kohandamine].

 2. Valige [Edit layout/Muuda paigutust].

 3. Valige eemaldatavad üksused.

  • Kasutage eemaldatava üksuse valimiseks valijat Kiirvalikuketas või Üldvalija, seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.
  • Kiirvaliku menüüs kuvatavad üksused on tähistatud märkega. Ilma märketa üksused eemaldatakse.
 4. Valige lisatavad üksused.

  • Kasutage lisatava üksuse valimiseks valijat Kiirvalikuketas või Üldvalija, seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.
  • Paigutuse muutmiseks vajutage nuppu INFO.
 5. Muutke paigutust.

  • Keerake teisaldatava üksuse valimiseks valijat Kiirvalikuketas, seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.
  • Liigutage valijaga Kiirvalikuketas üksust, seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.
  • Vajutage seadistusest väljumiseks nuppu MENU.
 6. Valige [Save and exit/Salvesta ja välju].

 7. Kontrollige menüüd.

  • Vajutage rakendatud määrangutega menüü kuvamiseks nuppu Kiirvalik/määrang.

Kohandatud kiirvaliku menüü lähtestamine või kõigi üksuste eemaldamine

 • Kiirvaliku menüü vaikeüksuste ja -paigutuse taastamiseks valige [Reset settings/Lähtesta määrangud].
 • Paigutusest kõikide üksuste eemaldamiseks valige [Clear all items/Eemalda kõik üksused]; sellisel juhul nupu Kiirvalik/määrang vajutamisel kiirvaliku menüüd ei kuvata.