Üldised video salvestamise ettevaatusabinõud

Juhiste kuva enne salvestamist

Kaamera käivitumisel, pärast määrangute reguleerimist või muudes olukordades võidakse kuvada juhised.

Juhistes võidakse anda teada, et kaamera sisemus võib praeguste määrangutega salvestamisel muutuda kuumaks ning kui jätkate salvestamist, siis võib kaamera lülituda automaatselt välja.

Kui salvestate pikema aja jooksul, siis kaaluge juhistes mainitud määrangute muutmist (nt video salvestusformaat või digitaalse suumi kasutus), et saaksite salvestada ilma juhiseid kuvamata.

Kui eelistate salvestada ilma määranguid muutmata, siis arvestage hoiatusindikaatoritega, mida võidakse salvestamisel kuvada.

Hoiatusindikaatorite kuvamine video salvestamisel

Kaamera seesmise temperatuuri suure tõusu puhul video salvestamisel kuvatakse 10-tasemeline indikaator (1).

Kui seesmine temperatuur tõuseb, siis indikaatori tase laieneb paremale. Taseme tõusu kiirus sõltub võttetingimustest. Tasemed 1–7 on tähistatud valgelt, kuid kui temperatuur jõuab tasemeni 8, siis värv muutub.

Kui jätkate pärast indikaatori jõudmist oranžiga tähistatud tasemeni 9, siis [Punane temperatuurihoiatus] vilgub punaselt. Vilkuv ikoon tähendab, et kaamera lülitub varsti automaatselt välja.

Kui jätkate salvestamist ikooni vilkumisel, siis kuvatakse teade ning kaamera lülitub automaatselt välja.

 • Järjestikune salvestamine

  Samade määrangutega salvestamise jätkamiseks jätke kaamera välja lülitatuks ning laske sellel maha jahtuda. Arvestage, et salvestamise jätkamisel võib kaamera uuesti üle kuumeneda.

Hoiatus

 • Ettevaatusabinõud video salvestamisel

 • Ärge suunake kaamerat intensiivse valgusallika, näiteks päikese või tugeva valgusjõuga valgusti, suunas. See võib vigastada kaamera kujutisesensorit või seesmisi osi.
 • Kui salvestate peente detailidega stseene, siis võib tekkida muaree-efekt või värvid võidakse jäädvustada valesti.
 • Kui määratud on [Automaatne valge tasakaal] või [Automaatne: valge prioriteet] ning video salvestamisel ISO-valgustundlikkus või avaarv muutuvad, siis võib ka valge tasakaal muutuda.
 • Kui salvestate videot luminofoor- või LED-lambi valguses, siis võib pilt vilkuda.
 • Kui kasutate vähese valgusega kohas video salvestamisel iseteravustamist USM-objektiiviga, siis võidakse videosse salvestada horisontaalsed triibud. Sama tüüpi müra võib tekkida kui teravustate käsitsi objektiividega, millel on elektrooniline teravustamisrõngas.
 • Kui soovite kasutada video salvestamisel suumi, siis soovitame teha eelnevalt mõned testvõtted. Kui kasutate videote salvestamisel suumi, siis võidakse objektiivihelid salvestada videosse, säritus võib muutuda, helitase võib muutuda ebaühtlaseks, objektiiviaberratsioonide korrigeerimine võib muutuda ebatäpseks ning teravus kaduda.
 • Suured avaarvud võivad pikendada teravustamiseks kuluvat aega või takistada täpset teravustamist.
 • Iseteravustamine video salvestamisel võib põhjustada järgmisi probleeme: märkimisväärne ajutine teravuse kadu, video heledustaseme muudatuste salvestamine videosse, video salvestamise ajutine peatamine või objektiivihelide salvestamine videosse.
 • Vältige kaamera mikrofonide katmist sõrmedega või muude esemetega.
 • HDMI-kaabli ühendamine või lahutamine video salvestamise ajal lõpetab salvestamise.
 • Vajadusel vaadake ka lõiku Üldised ettevaatusabinõud fotode salvestamisel.
 • Kui kaamera on video salvestamisel ühendatud üle Wi-Fi, siis võib see muutuda kuumaks. Käest salvestamise vältimiseks kasutage statiivi või võtke kasutusele muud meetmed.
 • Salvestamine ja pildikvaliteet

 • Kui ühendatud objektiivil on funktsioon Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) ja lülitate funktsiooni Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) lüliti asendisse ON, siis kasutatakse funktsiooni Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) kogu aeg, isegi kui te ei vajuta päästikunuppu pooleldi alla. See tarbib akuenergiat ning võib vähendada video salvestamise aga. Kui funktsiooni Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) kasutamine ei ole vajalik, näiteks statiivi kasutamisel, siis soovitame lülitada lüliti Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) asendisse OFF.
 • Kui salvestate videot automaatsäri režiimis ning stseeni valgustus (heledus) muutub, siis võib tunduda, et video peatub hetkeks. Sellistel juhtudel filmige käsisäri režiimis.
 • Kui pildil on väga ere valgusallikas, võib see ala olla ekraanil must. Videod salvestatakse peaaegu samal kujul, kui need kuvatakse ekraanil.
 • Kui salvestate kõrgete ISO-valgustundlikkuse määrangutega, kõrgel temperatuuril, pika säriajaga või vähese valgusega, siis võib pildile tekkida müra või korrapäratuid värve. Videod salvestatakse peaaegu samal kujul, kui need kuvatakse ekraanil.
 • Salvestatud videote video- ja helikvaliteet võib olla teistes seadmetes halvem ning taasesitus ei pruugi olla võimalik, isegi kui need seadmed toetavad MP4-vorminguid.
 • Kui kasutate mälukaarti, millel on madal salvestamiskiirus, siis võib video salvestamise ajal ilmuda paremale indikaator. Indikaator näitab kui palju andmeid pole veel kaardile salvestatud (seesmise mälupuhvri allesolev maht) ning see suureneb seda kiiremini, mida aeglasem kaart on. Kui indikaator (1) täitub, siis peatub video salvestamine automaatselt.

 • Kui kaardil on kõrge salvestamiskiirus, siis kas indikaatorit ei kuvata üldse või selle tase praktiliselt ei tõuse. Kõigepealt tehke kaardi salvestamiskiiruse kontrollimiseks mõned proovivideod.
 • Kui indikaator näitab, et kaart on täis ning video salvestamine peatub automaatselt, siis video lõpus olevat heli ei pruugita korrektselt salvestada.
 • Kui kaardi salvestuskiirus on aeglane (killustuse tõttu) ning kuvatakse vastav indikaator, siis kaardi vormindamine võib salvestuskiirust tõsta.

Märkus

 • Märkused video salvestamise kohta

 • Igal video salvestamisel luuakse kaardile uus videofail.
 • Vaateväli (katvus) on ligikaudu 100%.
 • Teravustamiseks võite vajutada ka nuppu Iseteravustamise käivitus.
 • Video salvestamise käivitamiseks või peatamiseks päästikunupu lõpuni alla vajutamise lubamiseks määrake [Fully-press/Lõpuni alla vajutamine] menüüst [Võtted: Shutter btn function for movies/Võtted: Päästikunupu funktsioon videote jaoks] olekusse [Start/stop mov rec/Video salvestamise alustamine/peatamine] ().
 • Saate kasutada enamikku väliseid mikrofone, millel on 3,5 mm minipistik.
 • Kaamera mikrofoni asemel saab kasutada mis tahes ühendatud välist mikrofoni.
 • Fookuse eelmäärangu funktsioon on videote salvestamiseks saadaval ainult seda funktsiooni omavate (super)teleobjektiividega, mis on toodud turule 2011. aasta teisel poolel ja pärast seda.
 • 4K- ja Full HD-videote salvestamiseks kasutatakse YCbCr 4:2:0 (8‑bitist) värvidiskreetimist ning BT.709 värviruumi.