Objektiiviaberratsioonide korrigeerimine

Objektiivi omaduste tõttu võib pildile tekkida vinjettimismoonutusi, pildimoonutusi ja teisi probleeme. Kaamera saab neid probleeme korrigeerida funktsiooniga [Lens aberration correction/Objektiiviaberratsioonide korrigeerimine].

 1. Valige [Võtted: Lens aberration correction/Võtted: Objektiiviaberratsioonide korrigeerimine].

 2. Tehke valik.

 3. Valige määrang.

  • Veenduge, et kuvatakse ühendatud objektiivi nimi ja [Correction data available/Korrigeerimise andmed olemas].
  • Kui kuvatakse [Correction data not available/Korrigeerimise andmed ei ole saadaval] või [Äärealade valgustus], siis vaadake lõiku Digitaalne objektiivioptimeerija.

Äärealade valgustuse korrigeerimine

Vinjettimismoonutusi (tumedaid pildinurki) on võimalik korrigeerida.

Hoiatus

 • Sõltuvalt pildistamistingimustest võib tekkida pildi äärealadele müra.
 • Mida kõrgem on ISO-valgustundlikkus, seda väiksem on korrigeerimise määr.

Märkus

 • Rakendatav korrigeerimise määr on väiksem, kui Digital Photo Professional (EOS-tarkvara) abil rakendatav maksimaalne korrigeerimise määr.

Moonutuste korrigeerimine

Moonutusi (pildi kõverdumist) on võimalik korrigeerida.

Hoiatus

 • Moonutuste korrigeerimise määramine võib muuta veidi vaatenurka ning selle tulemusel võivad pildid jääda veidi kärbitud ning paista vähem teravad.
 • Pildi kärpimise määr võib olla fotode ja videote puhul erinev.

Märkus

 • RF-objektiivide kasutamisel toetatakse video salvestamisel moonutuste korrigeerimist.

Digitaalne objektiivioptimeerija

Lisaks difraktsiooni ja madalpääsfiltri poolt põhjustatud pildi eraldusvõime kaole on võimalik korrigeerida ka objektiivi optiliste omaduste tõttu tekkivaid erinevaid moonutusi.

Kui funktsiooni [Digital Lens Optimizer/Digitaalne objektiivioptimeerija] kasutamisel kuvatakse [Correction data not available/Korrigeerimisandmed pole saadaval] või [Äärealade valgustus], siis kasutage objektiivi korrigeerimisandmete lisamiseks kaamerasse programmi EOS Utility. Täpsema teabe saamiseks vaadake EOS Utility kasutusjuhendit.

Hoiatus

 • Kui määratud on [High/Kõrge], siis pärast võtete tegemist kestab kujutisetöötlus kauem (mille tulemusel põleb mälupöörduse signaaltuli kauem).
 • Maksimaalne sarivõte on väiksem määranguga [High/Kõrge]. Samuti kestab pildi salvestamine kaardile kauem.
 • Sõltuvalt võttetingimustest võib lisaks korrigeerimise toimele muutuda ka müra intensiivsemaks. Samuti võidakse pildi servi rõhutada. Vajadusel reguleerige enne pildistamist pildi stiili teravust või määrake [Digital Lens Optimizer/Digitaalne objektiivioptimeerija] olekusse [Disable/Keela].
 • Mida kõrgem on ISO-valgustundlikkus, seda väiksem on korrigeerimise määr.
 • Video salvestamisel määrangut [Digital Lens Optimizer/Digitaalne objektiivioptimeerija] ei kuvata. (Korrigeerimine pole võimalik.)
 • Digitaalse objektiivioptimeerija mõju ei saa kontrollida võtte ajal ekraanilt.

Märkus

 • Kui funktsiooni [Digital Lens Optimizer/Digitaalne objektiivioptimeerija] olekuks on määratud [Standard/Standardne] või [High/Kõrge], siis määranguid [Chromatic aberr corr/Kromaatilise aberratsiooni korrigeerimine] ja [Diffraction correction/Difraktsiooni korrigeerimine] ei kuvata, kuid need on mõlemad seatud võttel olekusse [Enable/Luba].

Kromaatilise aberratsiooni korrigeerimine

Kromaatilist aberratsiooni (värvide hajumist võtteobjektide ümbruses) on võimalik korrigeerida.

Märkus

 • Kui [Digital Lens Optimizer/Digitaalne objektiivioptimeerija] on seatud olekusse [Standard/Standardne] või [High/Kõrge], siis funktsiooni [Chromatic aberr corr/Kromaatilise aberratsiooni korr.] ei kuvata.

Difraktsiooni korrigeerimine

Difraktsiooni (ava poolt põhjustatud teravuse kadu) on võimalik korrigeerida.

Hoiatus

 • Sõltuvalt võttetingimustest võib lisaks korrigeerimise toimele muutuda ka müra intensiivsemaks.
 • Mida kõrgem on ISO-valgustundlikkus, seda väiksem on korrigeerimise määr.
 • Video salvestamisel määrangut [Diffraction correction/Difraktsiooni korrigeerimine] ei kuvata. (Korrigeerimine pole võimalik.)
 • Difraktsiooni korrigeerimise mõju ei saa kontrollida võtte ajal ekraanilt.

Märkus

 • Difraktsiooni korrigeerimise funktsioon korrigeerib mitte ainult difraktsioonist, vaid ka madalpääsfiltrist ning teistest faktoritest põhjustatud teravuse kadu. Seetõttu on korrigeerimine mõjus ka täisavaga tehtud võtetel.
 • Kui [Digital Lens Optimizer/Digitaalne objektiivioptimeerija] on seatud olekusse [Standard/Standardne] või [High/Kõrge], siis funktsiooni [Diffraction correction/Difraktsiooni korrigeerimine] ei kuvata.

Hoiatus

 • Üldised ettevaatusabinõud objektiiviaberratsioonide korrigeerimisel

 • Objektiiviaberratsioonide korrigeerimist ei saa rakendada olemasolevatele JPEG-/HEIF-piltidele.
 • Kui kasutate kolmanda osapoole objektiivi (mitte Canoni oma), siis on soovitatav määrata parandus olekusse [Disable/Keela], isegi kui kuvatakse [Correction data available/Korrigeerimise andmed saadaval].
 • Pildi servade suurendamisel võidakse kuvada pildi osi, mida ei salvestata.
 • Korrigeerimise määr (v.a difraktsiooni korrigeerimisel) on väiksem objektiivide puhul, mis ei edasta kaugusteavet.

Märkus

 • Üldised märkused objektiiviaberratsioonide korrigeerimisel

 • Objektiivimoonutuste korrigeerimise toime sõltub kasutatavast objektiivist ning võttetingimustest. Samuti võib toimet olla raske eristada, sõltuvalt kasutatavast objektiivist, võttetingimustest jne.
 • Kui korrigeerimise toimet on raske eristada, siis soovitame pilti pärast pildistamist suurendada ja kontrollida.
 • Korrigeerimised rakendatakse isegi konverterite või konverteri Life-Size Converter kasutamisel.
 • Kui kinnitatud objektiivi korrigeerimise andmed ei ole kaamerasse salvestatud, siis on tulemus sama, kui määrangu [Disable/Keela] valimisel (v.a difraktsiooni korrigeerimisel).
 • Vajadusel vaadake ka EOS Utility kasutusjuhendit.