HDR-võtted

Tähed PQ viitavad HDR-piltide kuvamise sisendsignaali gammakõverale.

HDR PQ-määrangud võimaldavad kaameral jäädvustada HDR-pilte, mis vastavad ITU-R BT.2100 ja SMPTE ST.2084 PQ-spetsifikatsioonidele. (Tegelik kuva sõltub monitori jõudlusest.)

Võtted jäädvustatakse HEIF- või RAW-piltidena.

HDR tähistab inglisekeelseid sõnu High Dynamic Range (kõrge dünaamiline ulatus).

PQ tähistab ingliskeelseid sõnu Perceptual Quantization.

  1. Valige [Võtted: HDR shooting HDR PQ/Võtted: HDR-võtted HDR PQ].

  2. Valige [Enable/Luba].

    • Konverditud pildid kuvatakse võttel ja taasesitusel ekraanil viisil, mis sarnaneb sellele, kuidas neid kuvataks HDR-ekraanil.

Hoiatus

  • HDR-võtterežiimis ei ole laiendatud ISO-valgustundlikkuse määrangud (H) saadaval.
  • Osad kaadrid võivad paista erinevad sellest, kuidas nad paistavad HDR-ekraaniga seadmes.
  • Kui funktsiooni [Võtted: HDR shooting HDR PQ/Võtted: HDR-võtted HDR PQ] olekuks on määratud [Enable/Luba], siis kasutamata signaaliväärtused on tähistatud histogrammis pildialadel halliga.
  • [Võtted: Disp. performance/Võtted: Ekraani jõudlus] ei ole saadaval, kui [Võtted: HDR shooting HDR PQ/Võtted: HDR-võtted HDR PQ] on olekus [Enable/Luba]. See on seatud olekusse [Smooth/Sujuv].
  • Funktsiooni [Võtted: HDR shooting HDR PQ/Võtted: HDR-võtted HDR PQ] olekuga [Enable/Luba] jäädvustatud piltide taasesitamisel HDR-ekraanil määrake [Taasesitus: HDMI HDR output/Taasesitus: HDMI HDR väljund] olekusse [On/Sees] (). Arvestage, et sõltumata määrangust [Taasesitus: HDMI HDR output/Taasesitus: HDMI HDR väljund] kasutatakse HDR-ekraanidel HDR-pilte.