Video salvestamine

Seadke videote salvestamiseks režiimiketas asendisse Videod.

Ettevaatust

  • Kui lülitute fotode salvestamiselt videote salvestamisele, siis kontrollige enne videote salvestamist kaamera määranguid.

Märkus

  • Videote salvestamiseks võite vajutada ka fotode tegemise ajal video salvestamise nupule.
  • Režiimis Nutikas automaatrežiim salvestatud videod salvestatakse režiimi Nutikas automaatrežiim-kvaliteediga. Muus kui režiimis Nutikas automaatrežiim salvestatud videod salvestatakse režiimi Programne automaatsäri-kvaliteediga.