Üldised video salvestamise ettevaatusabinõud

Hoiatus

 • Ettevaatusabinõud video salvestamisel

 • Ärge suunake kaamerat intensiivse valgusallika, näiteks päikese või tugeva valgusjõuga valgusti, suunas. See võib vigastada kaamera kujutisesensorit või seesmisi osi.
 • Kui salvestate peente detailidega stseene, siis võib tekkida muaree-efekt või värvid võidakse jäädvustada valesti.
 • Kui määratud on [Automaatne valge tasakaal] või [Automaatne: valge prioriteet] ning video salvestamisel ISO-valgustundlikkus või avaarv muutuvad, siis võib ka valge tasakaal muutuda.
 • Kui salvestate videot luminofoor- või LED-lambi valguses, siis võib pilt vilkuda.
 • Kui kasutate vähese valgusega kohas video salvestamisel iseteravustamist USM-objektiiviga, siis võidakse videosse salvestada horisontaalsed triibud. Sama tüüpi müra võib tekkida kui teravustate käsitsi objektiividega, millel on elektrooniline teravustamisrõngas.
 • Kui soovite kasutada video salvestamisel suumi, siis soovitame teha eelnevalt mõned testvõtted. Kui kasutate videote salvestamisel suumi, siis võidakse objektiivihelid salvestada videosse, säritus võib muutuda, helitase võib muutuda ebaühtlaseks, objektiiviaberratsioonide korrigeerimine võib muutuda ebatäpseks ning teravus kaduda.
 • Suured avaväärtused võivad pikendada teravustamiseks kuluvat aega või takistada täpset teravustamist.
 • Iseteravustamine video salvestamisel võib põhjustada järgmisi probleeme: märkimisväärne ajutine teravuse kadu, video heledustaseme muudatuste salvestamine videosse, video salvestamise ajutine peatamine või objektiivihelide salvestamine videosse.
 • Vältige kaamera mikrofonide katmist sõrmedega või muude esemetega.
 • HDMI-kaabli ühendamine või lahutamine video salvestamise ajal lõpetab salvestamise.
 • Vajadusel vaadake ka lõiku Üldised ettevaatusabinõud fotode pildistamisel.
 • Kui kaamera on video salvestamisel ühendatud üle Wi-Fi, siis võib see muutuda kuumaks. Käest salvestamise vältimiseks kasutage statiivi või võtke kasutusele muud meetmed.
 • Punane seesmise temperatuuri hoiatusikoon [Punane temperatuurihoiatus]

 • Kui kaamera seesmine temperatuur tõuseb seoses pikaajalise videosalvestamisega või kõrge keskkonnatemperatuuriga, siis kuvatakse punane ikoon [Punane temperatuurihoiatus].
 • Punane ikoon [Punane temperatuurihoiatus] tähistab, et video salvestamine peatub varsti automaatselt. Kui nii juhtub, siis ei ole võimalik salvestamist enne jätkata, kui kaamera seesmine temperatuur langeb. Lülitage toide välja ning laske kaameral jahtuda. Arvestage, et video salvestamise automaatse peatamise aeg pärast punase ikooni [Punane temperatuurihoiatus] kuvamist sõltub võttetingimustest.
 • Pikaajaline videosalvestamine kõrge temperatuuriga keskkonnas põhjustab punase ikooni [Punane temperatuurihoiatus] varem kuvamise. Kui te ei salvesta, siis lülitage alati kaamera välja.
 • Ikoon [Ülekuumenemise piirang]

 • Ikoon [Ülekuumenemise piirang] võidakse kuvada korduval video salvestamisel või pikaajalisel reaalajavaate kuva kasutamisel, kui kaamera seesmine temperatuur tõuseb. Kui [Ülekuumenemise piirang] kuvatakse, siis lülitage kaamera välja või kasutage teisi meetmeid ning oodake, kuni see jahtub maha.
 • Kui jätkate [Ülekuumenemise piirang] kuvamisel salvestamist, siis lülitub kaamera automaatselt välja. Kaamera võib lülituda automaatselt välja ka siis, kui ekraanil kuvatakse [Ülekuumenemise piirang] ning jätkate reaalajavaate kuva kasutamist.
 • Salvestamine ja pildikvaliteet

 • Kui ühendatud objektiivil on funktsioon Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) ja lülitate funktsiooni Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) lüliti asendisse SEES, siis kasutatakse funktsiooni Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) kogu aeg, isegi kui te ei vajuta päästikunuppu pooleldi alla. See tarbib akuenergiat ning võib vähendada video salvestamise aga. Kui funktsiooni Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) kasutamine ei ole vajalik, näiteks statiivi kasutamisel, siis soovitame lülitada lüliti Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) asendisse VÄLJAS.
 • Kui salvestate videot automaatsäri režiimis ning stseeni valgustus (heledus) muutub, siis võib tunduda, et video peatub hetkeks. Sellistel juhtudel filmige käsisäri režiimis.
 • Kui pildil on väga ere valgusallikas, võib see ala olla ekraanil must. Videod salvestatakse peaaegu samal kujul, kui need kuvatakse ekraanil.
 • Kui salvestate kõrgete ISO-valgustundlikkuse määrangutega, kõrgel temperatuuril, pika säriajaga või vähese valgusega, siis võib pildile tekkida müra või korrapäratuid värve. Videod salvestatakse lähedaselt sellele, kuidas neid ekraanil kuvatakse, v.a kiirendatud video salvestamisel või Canon Logi vaatamise abi kasutamisel.
 • Salvestatud videote video- ja helikvaliteet võib olla teistes seadmetes halvem ning taasesitus ei pruugi olla võimalik, isegi kui need seadmed toetavad MP4-vorminguid.
 • Kui kasutate mälukaarti, millel on madal salvestamiskiirus, siis võib video salvestamise ajal ilmuda paremale indikaator. Indikaator näitab kui palju andmeid pole veel kaardile salvestatud (seesmise mälupuhvri allesolev maht) ning see suureneb seda kiiremini, mida aeglasem kaart on. Kui indikaator (1) täitub, siis peatub video salvestamine automaatselt.

 • Kui kaardil on kõrge salvestamiskiirus, siis kas indikaatorit ei kuvata üldse või selle tase praktiliselt ei tõuse. Kõigepealt tehke kaardi salvestamiskiiruse kontrollimiseks mõned proovivideod.
 • Kui indikaator näitab, et kaart on täis ning video salvestamine peatub automaatselt, siis video lõpus olevat heli ei pruugita korrektselt salvestada.
 • Kui kaardi salvestuskiirus on aeglane (killustuse tõttu) ning kuvatakse vastav indikaator, siis kaardi vormindamine võib salvestuskiirust tõsta.
 • Piirangud heli salvestamisel

 • Arvestage, et järgmised piirangud kehtivad, kui [Full HD: Movie rec quality/Full HD: Video salvestuskvaliteet] määranguks on valitud Full HD29,97 ksIPB (vähe mälu kasutav)(NTSC) või Full HD25,00 ksIPB (vähe mälu kasutav)(PAL) või kui [Kasutusmäärangud: Audio compression/Kasutusmäärangud: Heli tihendamine] on seatud olekusse [Enable/Luba].

  • Umbes kahe viimase kaadri puhul ei salvestata heli.
  • Kui taasesitate videosid Windowsis, siis võivad videopilt ja heli olla veidi sünkroonist väljas.

Märkus

 • Märkused video salvestamise kohta

 • Igal video salvestamisel luuakse kaardile uus videofail.
 • Teravustamiseks võite vajutada ka nuppu Iseteravustamise käivitus.
 • Video salvestamise käivitamiseks või peatamiseks päästikunupu lõpuni alla vajutamise lubamiseks määrake [Fully-press/Lõpuni alla vajutamine] menüüst [Võtted: Shutter btn function for movies/Võtted: Päästikunupu funktsioon videote jaoks] olekusse [Start/stop mov rec / Video salvestamise alustamine/peatamine] ().
 • Stereoheli salvestatakse kaamera sisseehitatud mikrofoni abil ().
 • Kui kaamera välise mikrofoni SISEND-liidesega on ühendatud väline mikrofon, nt stereo-suunamikrofon DM–E1 (eraldi müügil), siis kasutatakse seda kaamera seesmiste mikrofonide asemel ().
 • Saate kasutada enamikku väliseid mikrofone, millel on 3,5 mm minipistik.
 • Fookuse eelmäärangu funktsioon on videote salvestamiseks saadaval ainult seda funktsiooni omavate (super)teleobjektiividega, mis on toodud turule 2011. aasta teisel poolel ja pärast seda.
 • 4K- ja Full HD-videote salvestamiseks kasutatakse YCbCr 4:2:0 (8-bitist) värvidiskreetimist ning BT.709 värviruumi.