Video salvestamine

Videod automaatsäriga salvestamine

Säri reguleeritakse automaatselt vastavalt kaadri heledusele.

 1. Seadke režiimiketas asendisse Videod.

 2. Valige [Võtted: Shooting mode/Võtted: Võtterežiim].

 3. Valige [Video Auto exposure/Automaatsäritus].

 4. Teravustage võtteobjekt.

  • Enne video salvestamist teravustage iseteravustamisega () või käsitsi ().
  • Vaikimisi on [Iseteravustamine: Movie Servo AF/Iseteravustamine: Video servoteravustamine] seatud olekusse [Enable/Luba] – see tähendab, et kaamera teravustab pidevalt ().
  • Päästikunupu pooleldi alla vajutamisel teravustab kaamera kehtiva iseteravustamise meetodiga.
 5. Alustage video salvestamist.

  • Vajutage video salvestamise alustamiseks video salvestamise nupule. Samuti võite video salvestamise käivitamiseks puudutada ekraanil [Video salvestamine].
  • Video salvestamise ajal kuvatakse ekraani ülemises parempoolses osas ikoon [Teravustamise indikaatorREC] (1).
  • Heli salvestatakse videomikrofoni abil (2).
  • Video salvestamise peatamiseks vajutage uuesti video salvestamise nupule. Samuti võite video salvestamise peatamiseks puudutada ekraanil [Lõpetage video salvestamine].

ISO-valgustundlikkus režiimis [Videod]

ISO-valgustundlikkus määratakse automaatselt. Vt. ISO-valgustundlikkus video salvestamisel.

Video käsisäri käsisäriga salvestamine

Video salvestamisel saab määrata säriaja, avaarvu ja ISO-valgustundlikkuse käsitsi.

 1. Seadke režiimiketas asendisse Videod.

 2. Valige [Võtted: Shooting mode/Võtted: Võtterežiim].

 3. Valige [Movie manual exp./Video käsisäri].

 4. Määrake säriaeg, avaarv ning ISO-valgustundlikkus.

  • Vajutage päästikunupp pooleldi alla ja kontrollige särimõõdikut.
  • Säriaja (1) määramiseks keerake valijat Valimisketas (valija), avaarvu (2) määramiseks keerake valijat Kiirvalikuketas 1 ning ISO-valgustundlikkuse (3) määramiseks keerake valijat Kiirvalikuketas 2.
  • Võimalikud (määratavad) säriajad sõltuvad kaadrisagedusest ().
 5. Teravustage ja alustage video salvestamist.

Ettevaatust

 • Video salvestamisel ei saa ISO-valgustundlikkust laiendada määranguni L (vastab väärtusele ISO 50).
 • Vältige video salvestamisel säriaja, avaarvu või ISO-valgustundlikkuse muutmist, sest muidu võidakse särimuudatused jäädvustada videosse või suurte ISO-valgustundlikkuse väärtuste kasutamisel võib tekkida müra.
 • Video salvestamisel liikuvast objektist soovitame kasutada säriaega ligikaudu 1/25 s kuni 1/125 s. Mida lühem on säriaeg, seda vähem ühtlasem objekti liikumine paistab.
 • Kui muudate säriaega luminofoor- või LED-valgustiga filmides, siis võib pilt väreleda.

Märkus

 • Automaatse ISO-valgustundlikkuse kasutamisel saab määrata säri nihke ulatuses ±3 ühikut.
 • Kui määratud on automaatne ISO-valgustundlikkuse määramine, siis võite vajutada ISO-valgustundlikkuse mõõdetud tasemele lukustamiseks nupule Säri lukustus. Pärast ISO-valgustundlikkuse lukustamist video salvestamise ajal saate selle tühistada nupuga Teravustamispunkti valimine. (ISO-valgustundlikkuse lukustuse määrang säilitatakse kuni vajutate nuppu Teravustamispunkti valimine.)
 • Kui vajutate nupule Säri lukustus ning kadreerite võtte ümber, siis näete särimõõdikult () säritaseme erinevust sellest hetkest, kui vajutasite nupule Säri lukustus.

ISO-valgustundlikkus režiimis [Video käsisäri]

ISO-valgustundlikkus on võimalik määrata käsitsi või valida selle automaatseks määramiseks määrang [AUTO]. Lisateavet ISO-valgustundlikkuse kohta leiate lõigust ISO-valgustundlikkus video salvestamisel.

Säriaeg

Režiimis [Video käsisäri] (käsisäri) määratavad säriajad sõltuvad teie poolt määratud video salvestuskvaliteedi kaadrisagedusest.

Kaadrisagedus Säriaeg (s)
Tavaline videosalvestamine Kiire kaadrisagedusega video salvestamine HDR-video salvestamine
119,9 ks 1/4000–1/125
100,0 ks 1/4000–1/100
59,94 ks 1/4000–1/8
50,00 ks
29,97 ks 1/1000–1/60
25,00 ks 1/1000–1/50
23,98 ks

Fotode salvestamine

Video salvestamise režiimis ei saa fotosid salvestada. Fotode salvestamiseks valige režiimikettaga teine võtterežiim.

Infokuva (video salvestamine)

Lisateavet video salvestamise kuva ikoonide kohta leiate lõigust Infokuva.

Hoiatus

 • Kuvatav allesolev video salvestamise aeg on ainult üldiseks juhtnööriks.
 • Video salvestamine võib peatuda enne kuvatava allesoleva salvestusaja möödumist, kui seoses kaamera seesmise temperatuuri tõusuga kuvatakse punane ikoon [Punane temperatuurihoiatus] ().