Video salvestuskvaliteet

Saate määrata pildiformaadi, kaadrisageduse ja tihendusmeetodi funktsiooniga [Movie rec. size/Video salvestusformaat] menüüst [Võtted: Movie rec quality/Võtted: Video salvestuskvaliteet].

Kaadrisagedus, mis kuvatakse menüüs [Movie rec. size/Video salvestusformaat], muutub automaatselt vastavalt määrangule [Seadistamine: Video system/Seadistamine: Videosüsteem] ().

Hoiatus

 • Video salvestamiseks nõutavad kirjutamis-/lugemiskiirused (nõuded kaardi jõudlusele) sõltuvad video salvestuskvaliteedist.

Video salvestusformaat

Pildi suurus

 • [4K] 3840×2160

  Video salvestatakse 4K-kvaliteediga. Kuvasuhe on 16:9.

 • [Full HD] 1920×1080

  Video salvestatakse Full HD (täis-kõrglahutuse) kvaliteediga. Kuvasuhe on 16:9.

Ettevaatust

 • Kui muudate määrangut [Seadistamine: Video system/Seadistamine: Videosüsteem], siis määrake ka [Võtted: Movie rec quality/Võtted: Video salvestuskvaliteet] uuesti.
 • Teised seadmed ei pruugi esitada 4K-, Full HD59,94 ks-/50,00 ks- ja kiire kaadrisagedusega videoid korrektselt, sest taasesitus nõuab suurt töötlusjõudlust.
 • Näiv lahutus ning müratase sõltuvad veidi video salvestuskvaliteedist, video kärpimise määrangutest ja kasutatavast objektiivist.

Märkus

 • Kaardi parema jõudluse saavutamiseks soovitame vormindada selle enne videote salvestamist kaamera abil ().
 • HD- või VGA-kvaliteediga videoid ei saa salvestada.

4K-video salvestamine

 • 4K-videote salvestamiseks on vaja suure ühtlase salvestuskiirusega kaarti. Lisateabe saamiseks vaadake lõiku Video salvestamiseks sobilikud mälukaardid.
 • 4K-videote salvestamine suurendab suurel määral töötluskoormust, mis võib põhjustada kaamera seesmise temperatuuri kiirema tõusu või kui tavavideote puhul. Kui video salvestamise ajal kuvatakse ikoon [Ülekuumenemise piirang] või punane ikoon [Punane temperatuurihoiatus], siis võib kaart olla kuumenenud üle – peatage salvestamine ning laske kaameral enne kaardi eemaldamist jahtuda. (Ärge eemaldage kaarti kohe.)
 • 4K-videost on võimalik valida soovitud kaader ning salvestada see kaardile JPEG-pildina ().

Pildiala

Video kujutiseala sõltub erinevatest teguritest, näiteks video salvestuskvaliteedi ja pildi kärpimise määrangutest ning kasutatavast objektiivist.

 • RF-objektiivid: kui [Võtted: Movie cropping/Võtted: Video kärpimine] on seatud olekusse [Disable/Keela]

  • (1) 4K(kiirendatud video) / Full HD(1920×1080) / Full HD(kiirendatud video)
  • (2) 4K(3840×2160)

 • RF- või EF-objektiivid: kui [Võtted: Movie cropping/Võtted: Video kärpimine] on seatud olekusse [Enable/Luba]
 • EF-S-objektiivid

  • (3) 4K(3840×2160) / 4K(kiirendatud video) / Full HD(1920×1080) / Full HD(kiirendatud video)

Hoiatus

 • Kiire kaadrisagedusega videoid ei saa salvestada EF-S-objektiividega või kui funktsiooni [Võtted: Movie cropping/Võtted: Video kärpimine] olekuks on määratud [Enable/Luba].
 • Video digitaalne kujutisestabilisaator () kärbib pilti ekraani keskosa ümbrusest veelgi.

Kaadrisagedus (ks: kaadrit sekundis)

 • [119,9 ks] 119,9 ks / [59,94 ks] 59,94 ks / [29,97 ks] 29,97 ks

  Piirkondades, kus televisioonisüsteem on NTSC (Põhja-Ameerika, Jaapan, Lõuna-Korea, Mehhiko jne). [119,9 ks] puhul vt. Kiire kaadrisagedus.

 • [100,0 ks] 100,0 ks / [50,00 ks] 50,00 ks / [25,00 ks] 25,00 ks

  Piirkondades, kus televisioonisüsteem on PAL (Euroopa, Venemaa, Hiina, Austraalia jne). [100,0 ks] puhul vt. Kiire kaadrisagedus.

 • [23,98 ks] 23,98 ks

  Peamiselt kinoeesmärkidel. 23,98 ks (23,98 ks) on saadaval kui funktsiooni [Seadistamine: Video system/Seadistamine: Videosüsteem] olekuks on määratud [For NTSC/NTSC jaoks].

Tihendusmeetod

 • [IPB (standardne)] IPB (standardne)

  Tihendab salvestamisel mitu kaadrit efektiivselt.

 • [IPB (vähe mälu kasutav)] IPB (vähe mälu kasutav)

  Kuna video salvestatakse madalama bitikiirusega kui määranguga IPB (standardne), siis on faili suurus väiksem kui määranguga IPB (standardne) ning taasesituse ühilduvus on parem. See võimaldab kasutada pikemat võtte salvestusaega kui määranguga IPB (standardne) (sama salvestusmahuga kaardi kasutamisel).

Video salvestusvorming

 • [MP4] MP4

  Kõik kaameraga salvestatud videod salvestatakse MP4-vormingus videofailidena (faililaiend “.MP4”).

Video salvestamiseks sobilikud kaardid

Lisateavet kaartide kohta, mis võimaldavad salvestada erinevate video salvestuskvaliteedi tasemetega, leiate lõigust Nõuded kaardi jõudlusele.

Salvestage kaartide testimiseks nendele mõned videod, et veenduda kaamera võimes nendele määratud formaadis salvestada ()

Hoiatus

 • Enne 4K-videote salvestamist vormindage kaardid, valides [Low level format/Madala taseme vormindamine] menüüst [Seadistamine: Format card/Seadistamine: Kaardi vormindamine] ().
 • Kui kasutate video salvestamiseks aeglasema salvestuskiirusega kaarti, siis ei pruugi kaamera videot korralikult salvestada. Kui taasesitate videosid aeglase lugemiskiirusega mälukaardilt, võib taasesitus olla vigadega.
 • Kasutage video salvestamisel suure jõudlusega kaarte, mille salvestuskiirus on bitikiirusest suurem.
 • Kui videosid ei saa korrektselt salvestada, siis vormindage kaart ning proovige uuesti. Kui kaardi vormindamine ei lahenda probleemi, siis vaadake kaardi valmistaja veebilehte jne.

Märkus

 • Kaardi parema jõudluse saavutamiseks soovitame vormindada selle enne videote salvestamist kaamera abil ().
 • Kaardi lugemise/kirjutamise kiiruse kontrollimiseks vaadake tootja veebilehekülge jne.

Kiire kaadrisagedus

HD-videoid on võimalik salvestada kiire kaadrisagedusega 119,9 ks või 100,0 ks. See sobib videote salvestamiseks, mida saab pärast aegluubis esitada. Ühe video maksimaalne salvestusaeg on 7 min 29 s.

 • Videod salvestatakse Full HD119,9 ksIPB (standardne)- või Full HD100,0 ksIPB (standardne)-kvaliteedis.
 • Kiire kaadrisagedusega video juurde ei salvestata heli.
 • Video salvestamise ajal kuvatav ajakood liigub edasi 4 s võrra ühe sekundi kohta.
 • Kuna kiire kaadrisagedusega video salvestatakse 29,97 ks / 25,00 ks videofailina, siis see taasesitatakse aegluubis 1/4 kiirusega.

Hoiatus

 • Ettevaatusabinõud, kui määratud on [High Frame Rate: Enable/Kiire kaardisagedus: Luba]

 • Ajakoode ei salvestata, kui funktsiooni [Count up/Ülesloendamine] olekuks on määratud menüüst [Võtted: Time code/Võtted: Ajakood] valik [Free run/Vaba loendus] ().
 • Kui lülitate selle määrangu tagasi olekusse [Disable/Keela], siis kontrollige määrangut [Movie rec. size/Video salvestusformaat].
 • Kui salvestate kiire kaadrisagedusega videot luminofoor- või LED-lambi valguses, siis võib ekraan vilkuda.
 • Kui käivitate või peatate kiire kaadrisagedusega video salvestamise, siis videot ei uuendata ning kaader peatub hetkeks. Arvestage sellega videote salvestamisel HDMI-liidese kaudu välisseadmele.
 • Kiire kaadrisagedusega video salvestamisel ekraanil kuvatavad kaadrisagedused ei vasta tegelikule salvestatava video kaadrisagedusele.
 • Kõrvaklappe ei saa kasutada (heli ei kostu).
 • HDMI-videoväljundi kaadrisageduseks on 59,94 ks või 50,00 ks.

Teave 4 GB ületavate videofailimahtude kohta

 • Kaameraga vormindatud SD-/SDHC-kaartide kasutamine

  Kui kasutate kaamerat SD-/SDHC-kaardi vormindamiseks, siis vormindab kaamera selle vormingus FAT32.

  Kui salvestate FAT32-vormingus kaardile videot ning faili suurus ületab 4 GB, siis luuakse automaatselt uus videofail.

  Kui taasesitate videot, siis peate esitama kummagi videofaili eraldi. Videofaile ei saa taasesitada automaatselt järjestikku. Pärast video taasesituse lõppemist valige järgmine taasesitatav video.

 • Kaameraga vormindatud SDXC-kaartide kasutamine

  Kui kasutate kaamerat SDXC-kaardi vormindamiseks, siis vormindab kaamera selle vormingus exFAT.

  exFAT-vormingus kaardi kasutamisel salvestatakse video ühte faili, isegi kui faili suurus ületab salvestamisel 4 GB piiri (videot ei jagata mitme faili vahel).

Hoiatus

 • Kui impordite üle 4 GB suuruseid videofaile arvutisse, kasutage kas programmi EOS Utility või kaardilugejat (). 4 GB ületavate videofailimahtude korral ei pruugi nende salvestamine arvutisse operatsioonisüsteemi standardfunktsioonide abil õnnestuda.

Video salvestuse koguaeg ja faili suurus minuti kohta

Lisateavet leiate lõigust Video salvestamine.

Video salvestusaja piirang

 • Mitte kiire kaadrisagedusega videote salvestamisel

  Maksimaalne salvestusaeg video kohta on 29 min 59 s. Kui video pikkus ületab 29 min ja 59 s, siis salvestus peatub automaatselt. Saate käivitada video salvestamise video salvestamise nupuga uuesti (mis salvestab video uue failina).

 • Kiire kaadrisagedusega videote salvestamisel

  Maksimaalne salvestusaeg video kohta on 7 min 29 s. Kui video pikkus ületab 7 min ja 29 s, siis salvestus peatub automaatselt. Saate käivitada kiire kaadrisagedusega video salvestamise video salvestamise nupuga uuesti (mis salvestab video uue failina).

Hoiatus

 • Pärast pikaajalist video taasesitust või reaalajavaate kuva kasutamist võib kaamera seesmine temperatuur tõusta ning seetõttu võib võimalik salvestusaeg olla lühem.