Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) (kujutisestabiliseerimise režiim)

Kaamera funktsioonid [IS mode/Kujutisestabiliseerimise režiim] ja [Movie digital IS/Video digitaalne kujutisestabilisaator] vähendavad kaameravärina mõju salvestatud videotele. Need võimaldavad pilti stabiliseerida isegi siis, kui objektiivil pole funktsiooni Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator). Kui kasutate funktsiooniga Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) objektiivi, siis seadke objektiivi lüliti Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) on asendisse SEES.

IS mode (Kujutisestabiliseerimise režiim)

 1. Valige [Võtted: IS (Image Stabilizer) mode/Võtted: Režiim IS (Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator))].

 2. Valige [IS mode/Kujutisestabiliseerimise režiim].

  • Valige [On/Sees].

Ettevaatust

 • Kui ühendatud on IS-funktsiooniga objektiiv, siis valikut [IS mode/Kujutisestabiliseerimise režiim] ei kuvata.

Video digitaalne kujutisestabilisaator

 1. Valige [Võtted: IS (Image Stabilizer) mode/Võtted: Režiim IS (Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator))].

 2. Tehke [Video Digital IS/Video digitaalne kujutisestabilisaator] valik.

 • Off (Väljas) (Video digitaalne kujutisestabilisaator – keelatud)

  Kujutisestabiliseerimine video digitaalse kujutisestabilisaatoriga on keelatud.

 • On (Sees) (Video digitaalne kujutisestabilisaator – lubatud)

  Kaameravärinat korrigeeritakse. Pilti suurendatakse veidi.

 • Enhanced (Täiustatud) (Video digitaalne kujutisestabilisaator – täiustatud)

  Võrreldes määranguga [On/Sees] korrigeeritakse tugevamat kaameravärinat. Pilti suurendatakse rohkem.

Hoiatus

 • Video digitaalne kujutisestabilisaator ei toimi, kui objektiivi lüliti Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) on asendis VÄLJAS.
 • IS-funktsioonita objektiivide kasutamisel funktsiooni [VideoDigital IS/Video digitaalne kujutisestabilisaator] seadmine olekusse [On/Sees] või [Enhanced/Täiustatud] määrab ka funktsiooni [IS mode/Kujutisestabiliseerimise režiim] olekusse [On/Sees].
 • Kuigi videoid saab salvestada EF-S-objektiivide või video kärpimise funktsiooni kasutamisel koos video digitaalse kujutisestabilisaatoriga, siis kärbitakse kujutiseala veelgi rohkem.
 • Üle 1000 mm fookuskaugusega objektiivide kasutamisel video digitaalse kujutisestabilisaatori funktsioon ei toimi.
 • Video digitaalse kujutisestabilisaatori mõju võib olla osade video salvestusformaadi määrangutega väiksem.
 • Mida laiem on vaatenurk (lainurk-kaader), seda tõhusam on kujutisestabiliseerimise toime. Mida kitsam on vaatenurk (telekaader), seda vähem tõhusam on kujutisestabiliseerimise toime.
 • Statiivi kasutamisel soovitame määrata video digitaalse kujutisestabilisaatori olekuks [Off/Väljas].
 • Sõltuvalt võtteobjektist ning võttetingimustest võib seoses video digitaalse kujutisestabilisaatori omadustele muutuda võtteobjekt märgatavalt hägusemaks (võtteobjekt paistab korraks olevat fookusest väljas).
 • Kui kasutate TS-E-objektiivi või kalasilmobjektiivi, siis soovitame valida määranguks [Off/Väljas].
 • Kuna video digitaalne kujutisestabilisaator suurendab pilti, siis paistab pilt teralisem. Müra, valged punktid jne võivad olla rohkem märgatavad.

Märkus

 • Kujutisestabiliseerimise seadistamise juhised fotode salvestamisel leiate lõigust Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) (kujutisestabiliseerimise režiim).
 • Osade objektiivide puhul on võimalik veelgi tõhusam kujutisestabiliseerimine (tähistatud märgiga “+” IS-ikooni kõrval), kui objektiivi IS-režiimi kasutatakse koos kaamera režiimidega [IS mode/Kujutisestabiliseerimise režiim] ning [Movie digital IS/Video digitaalne kujutisestabilisaator]. Lisateavet selle funktsiooniga ühilduvate objektiivide kohta leiate Canoni veebisaidilt.