Sebramäärangud

Säri reguleerimise abistamiseks enne video salvestamist või selle ajal saate kuvada määratud heledustasemega kujutisealade peal või ümber triibulise mustri.

 1. Valige [Võtted: Zebra settings/Võtted: Sebramäärangud].

 2. Valige [Zebra/Sebra].

  • Valige [On/Sees].
 3. Valige [Zebra pattern/Sebramuster].

  • [Zebra 1/Sebra 1]: kuvab määratud heledustasemega alade ümber vasakule kaldus triibud.
  • [Zebra 2/Sebra 2]: kuvab määratud heledustasemega alade peal paremale kaldus triibud.
  • [Zebra 1+2/Sebra 1+2]: kuvab nii [Zebra 1/Sebra 1] kui ka [Zebra 2/Sebra 2] mustrid.

   Kohtades, kus [Zebra 1/Sebra 1] ja [Zebra 2/Sebra 2] kattuvad, kuvatakse kattuv sebramuster.

 4. Määrake tase.

  Sebra 1 tase

  Sebra 2 tase

  • Kasutage määramiseks valijat Kiirvalikuketas 1 või Kiirvalikuketas 2 või vajutage üldvalijat Üldvalija üles või alla.

Märkus

 • Kui määratud on HDR-PQ, siis maksimaalne heledustaseme väärtus ei jõua 100%-ni. Arvestage, et maksimaalse heledustaseme väärtus sõltub funktsioonide [Võtted: Highlight tone priority/Võtted: Helendite toonieelistus] ja [Võtted: Picture Style/: Pildi stiil] määrangutest.
 • Kui määratud on Canon Log või laiendatud ISO-valgustundlikkus, siis maksimaalne heledustaseme väärtus ei jõua 100%-ni.
 • Funktsiooni [Zebra pattern/Sebramuster] määramisel soovitame kõigepealt kontrollida sebra kuvamistaset.