Video iseavaja

Video salvestamise saab käivitada iseavajaga.

  1. Valige [Võtted: Movie self-timer/Võtted: Video iseavaja].

  2. Tehke valik.

  3. Alustage video salvestamist.

    • Pärast video salvestamise nupu vajutamist või [Video salvestamine] puudutamist kuvab kaamera salvestamise alguseni jäänud sekundeid ning annab helisignaali.

Märkus

  • Iseavaja tühistamiseks pärast selle käivitamist puudutage ekraani või vajutage SET.