Εγγραφή ταινίας

Για την εγγραφή ταινίας, τοποθετήστε τον Επιλογέα Κατάστασης στη θέση Ταινίες.

Προσοχή

  • Κατά τη μετάβαση από τη λήψη στατικών εικόνων στην εγγραφή ταινίας, ελέγξτε ξανά τις ρυθμίσεις της μηχανής πριν από την εγγραφή της ταινίας.

Σημείωση

  • Μπορείτε επίσης να εγγράψετε ταινίες πατώντας το πλήκτρο λήψης ταινίας κατά τη λήψη στατικών εικόνων.
  • Στην κατάσταση λήψης Έξυπνη αυτόματη σκηνή, οι ταινίες εγγράφονται με ποιότητα κατάστασης Έξυπνη αυτόματη σκηνή. Στις καταστάσεις λήψης πέραν της Έξυπνη αυτόματη σκηνή, οι ταινίες εγγράφονται με ποιότητα κατάστασης Πρόγραμμα AE.