Εγγραφή ταινίας HDR

Μπορείτε να εγγράψετε ταινίες με υψηλό δυναμικό εύρος που καταγράφουν τις λεπτομέρειες εικόνας στους φωτεινούς τόνους των σκηνών υψηλής αντίθεσης.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Εγγραφή ταινίας Εγγραφή ταινίας HDRHDR].

  • Επιλέξτε [Ενεργ.].
 2. Εγγραφή ταινίας HDR.

  • Κάντε εγγραφή της ταινίας με τον ίδιο τρόπο όπως κατά την κανονική εγγραφή ταινίας.
  • Για λεπτομέρειες σχετικά με τα μεγέθη αρχείων και τον διαθέσιμο χρόνο εγγραφής, ανατρέξτε στη σελίδα Εγγραφή ταινίας.

Προσοχή

 • Η εγγραφή ταινίας HDR δεν είναι διαθέσιμη εάν η ρύθμιση [Λήψη: Κατάστ IS (Σταθεροπ Εικόνας)] έχει οριστεί σε [Ταινία Ψηφιακό IS] ή εάν έχουν οριστεί οι επιλογές [Λήψη: Ταιν. παρέλ. χρ.], [Λήψη: Προτεραιότητα φωτεινών τόνων], [Λήψη: Ρυθμίσεις Canon Log] ή [Λήψη: Ρυθμίσεις HDR PQ].
 • Δεδομένου ότι συγχωνεύονται πολλά καρέ για τη δημιουργία μιας ταινίας HDR, ορισμένα μέρη της ταινίας μπορεί να φαίνονται παραμορφωμένα. Αυτό είναι πιο έντονο κατά την εγγραφή χωρίς τρίποδο λόγω αστάθειας της μηχανής, επομένως συνιστάται η χρήση τριπόδου. Λάβετε υπόψη ότι, ακόμη και αν χρησιμοποιείται τρίποδο για την εγγραφή, τυχόν είδωλα ή θόρυβος μπορεί να γίνονται περισσότερο αντιληπτά, σε σύγκριση με την κανονική προβολή, κατά την προβολή της ταινίας HDR καρέ-καρέ ή σε αργή κίνηση.
 • Το χρώμα της εικόνας και η φωτεινότητα μπορεί να αλλάξουν σημαντικά για μια στιγμή εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εγγραφής ταινιών HDR. Επιπλέον, η ταινία δεν θα ενημερωθεί για μια στιγμή και το καρέ σταματά στιγμιαία. Αυτό να το έχετε υπόψη κατά την εγγραφή ταινιών σε εξωτερικές συσκευές μέσω HDMI.

Σημείωση

 • Το μέγεθος εγγραφής είναι Full HD29.97fpsIPB (Τυπική) (NTSC) ή Full HD25.00fpsIPB (Τυπική) (PAL).