Ρυθμίσεις Canon Log

Η καμπύλη gamma του Canon Log αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά του αισθητήρα εικόνας για να διασφαλίσει ένα μεγάλο δυναμικό εύρος για ταινίες που θα υποστούν επεξεργασία μετα-παραγωγής. Χάρη στην ελάχιστη απώλεια λεπτομερειών σε σκιές και φωτεινούς τόνους, οι ταινίες διατηρούν περισσότερες οπτικές πληροφορίες σε όλο το δυναμικό εύρος.

Για να εργαστείτε στην επεξεργασία μετα-παραγωγής ταινιών Canon Log, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πίνακες αντιστοίχισης (LUT). Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των δεδομένων LUT από τον ιστότοπο της Canon.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Ρυθμίσεις Canon Log].

 2. Επιλέξτε [Canon Log].

 3. Επιλέξτε [On] ().

 4. Ορίστε τις επιλογές που επιθυμείτε.

Canon Log

 • On

  Επιτρέπει την εγγραφή 10-bit ταινιών Canon Log στην κάρτα. Οι ταινίες μπορούν επίσης να εγγραφούν σε μια εξωτερική συσκευή που υποστηρίζει εγγραφή 10-bit.

Σημείωση

 • Κατά την εγγραφή Canon Log, χρησιμοποιούνται η δειγματοληψία χρώματος YCbCr 4:2:2 (10 bit) και ο χώρος χρωμάτων BT.709/BT.2020.

Προβολή βοήθειας

Κατά την προβολή τους στη μηχανή, αυτές οι ταινίες μπορεί να φαίνονται σκοτεινότερες και να παρουσιάζουν μικρότερη αντίθεση σε σχέση με τις ταινίες που εγγράφετε εφαρμόζοντας ένα Στυλ εικόνας λόγω των χαρακτηριστικών εικόνας Canon Log, που αποσκοπούν στην εξασφάλιση μεγάλου δυναμικού εύρους. Για πιο καθαρή προβολή που διευκολύνει τον έλεγχο λεπτομερειών, ορίστε τη ρύθμιση [Προβολή βοήθειας] στη θέση [On].

 • Ο ορισμός αυτής της δυνατότητας στη θέση [On] δεν επηρεάζει τις ταινίες που εγγράφονται στην κάρτα με τα χαρακτηριστικά του Canon Log. Παρομοίως, η έξοδος βίντεο HDMI έχει τα χαρακτηριστικά του Canon Log και η λειτουργία προβολής βοήθειας δεν χρησιμοποιείται για αυτήν.

Σημείωση

 • Η ένδειξη [Προβολή βοήθειας] εμφανίζεται στην οθόνη πληροφοριών κατά τη διάρκεια της εγγραφής ταινίας με Προβολή βοήθειας.
 • Με την επιλογή [On], η λειτουργία προβολής βοήθειας χρησιμοποιείται με προβολή σε μεγέθυνση.

Color Matrix

Χρησιμοποιώντας τη μήτρα χρωμάτων, μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο αναπαραγωγής των χρωμάτων για τον σχεδιασμό της επεξεργασίας μετα-παραγωγής.

 • Cinema EOS Original

  Αναπαράγει χρώματα ισοδύναμα με αυτά του EOS-1D C.

 • Neutral

  Αναπαράγει χρώματα παρόμοια με τα πραγματικά χρώματα του θέματος.

Χαρακτηριστικά

Προσαρμόστε όπως απαιτείται. Επιλέξτε μία από τις επιλογές ([Όξυνση: Ισχύς], [Κορεσμός] ή [Απόχρωση]), προσαρμόστε το επίπεδο εφέ και πατήστε SET.

Όξυνση: Ισχύς 0: Ασθενής έμφαση στο περίγραμμα 7: Έντονη έμφαση στο περίγραμμα
Κορεσμός -4: Χαμηλός +4: Υψηλός
Απόχρωση* Κόκκινες -4: Προς ματζέντα +4: Προς κίτρινο
Πράσινες -4: Προς κίτρινο +4: Προς γαλάζιο
Μπλε -4: Προς γαλάζιο +4: Προς ματζέντα

Οι κόκκινες, πράσινες και μπλε αποχρώσεις δεν μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά.

Χώρος χρωμάτων

Η ρύθμιση [Χώρος χρωμάτων] μπορεί να οριστεί όταν η ρύθμιση [Canon Log] έχει οριστεί σε [On] και η ρύθμιση [Color Matrix] σε [Neutral]. Επιλέξτε τη ρύθμιση [BT.709] ή [BT.2020] ως χώρο χρωμάτων για έξοδο HDMI.

Ρυθμίσεις λήψης

 • Εάν ορίσετε την ταχύτητα ISO σε 100–320, το δυναμικό εύρος θα είναι πιο περιορισμένο.

 • Το Canon Log προσφέρει δυναμικό εύρος 800% περίπου σε ISO 400 ή υψηλότερο.

 • Τα ISO 100, 125, 160, 200, 250 και 320 είναι εκτεταμένες ταχύτητες ISO. Η ένδειξη [L] εμφανίζεται όταν επιλεγεί μια ταχύτητα ISO.

Ποιότητα εικόνας Canon Log

 • Με το Canon Log, οι ταινίες ενδέχεται να επηρεαστούν από οριζόντιες γραμμές ανάλογα με το θέμα ή τις συνθήκες λήψης. Εγγράψτε μερικές δοκιμαστικές ταινίες και ελέγξτε τα αποτελέσματα εκ των προτέρων. Συγκεκριμένα, ο θόρυβος μπορεί να γίνει πιο αισθητός εάν ενισχύσετε την αντίθεση κατά τη διαβάθμιση χρώματος των ταινιών σας.
 • Με το Canon Log, ο ουρανός, ένας λευκός τοίχος και παρόμοια θέματα ενδέχεται να επηρεαστούν από τον θόρυβο ή τις ανομοιόμορφες διαβαθμίσεις, την έκθεση ή τα χρώματα.
 • Οι οριζόντιες γραμμές είναι πιο πιθανό να παρουσιαστούν κατά την εγγραφή σκοτεινών, επίπεδων θεμάτων. Αυτός ο θόρυβος της εικόνας μπορεί να παρουσιαστεί ακόμα και σε χαμηλές ταχύτητες ISO γύρω στην τιμή ISO 400.
 • Αν ο θόρυβος είναι αισθητός, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε εγγραφή σε φωτεινότερες συνθήκες και να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα στη διαβάθμιση χρωμάτων. Επιπλέον, ο θόρυβος μπορεί να μειωθεί εάν πραγματοποιήσετε εγγραφή σε ταχύτητα ISO μικρότερη από ISO 400, αν και το δυναμικό εύρος είναι μικρότερο.

Προσοχή

 • Γενικές προφυλάξεις για τη λήψη με Canon Log

 • Με το Canon Log, η αυτόματη εστίαση μπορεί να είναι πιο δύσκολη για θέματα που βρίσκονται σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή για θέματα χαμηλής αντίθεσης.
 • Ενδέχεται να παρουσιαστεί θόρυβος στις άκρες των εικόνων, αν η ρύθμιση [Διόρθ περιφ φωτισμού] του στοιχείου [Λήψη: Διόρθωση παρέκκλισης φακού] έχει οριστεί σε [Ενεργ.] και αν έχει οριστεί το Canon Log.
 • Το Canon Log 2 και το Canon Log 3 δεν υποστηρίζονται.
 • Τα ιστογράμματα των εικόνων που καταγράφονται όταν η ρύθμιση [Canon Log] βρίσκεται στη θέση [On] δεν βασίζονται σε εικόνες, όπως μετατρέπονται για τη λειτουργία προβολής βοήθειας. Οι περιοχές των εικόνων που εμφανίζονται με γκρι χρώμα στο ιστόγραμμα υποδεικνύουν κατά προσέγγιση τιμές σημάτων που δεν χρησιμοποιούνται.

Σημείωση

 • Αναπαραγωγή ταινιών που εγγράφονται με Canon Log

 • Η Προβολή βοήθειας δεν χρησιμοποιείται κατά την αναπαραγωγή της ταινίας.