Χρονόμετρο ταινιών

Η εγγραφή ταινίας μπορεί να ξεκινήσει από το χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης.

  1. Επιλέξτε [Λήψη: Χρονόμετρο ταινιών].

  2. Κάντε μια επιλογή.

  3. Καταγράψτε την ταινία.

    • Μόλις πατήσετε το πλήκτρο λήψης ταινίας ή αγγίξετε το εικονίδιο [Εγγραφή ταινίας], η μηχανή εμφανίζει τον αριθμό των δευτερολέπτων που απομένουν για την εγγραφή και εκπέμπει ηχητικό σήμα.

Σημείωση

  • Για να ακυρώσετε το χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης, αγγίξτε την οθόνη ή πατήστε SET.