Γενικές προφυλάξεις κατά την εγγραφή ταινιών

Προσοχή

 • Προφυλάξεις για την εγγραφή ταινίας

 • Μην στρέφετε τη μηχανή προς πηγές έντονου φωτός, όπως είναι π.χ. ο ήλιος ή άλλη τεχνητή πηγή έντονου φωτός. Αυτό μπορεί να καταστρέψει τον αισθητήρα εικόνας ή τα εσωτερικά εξαρτήματα της μηχανής.
 • Η εγγραφή κάποιου θέματος με υψηλή λεπτομέρεια μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση μουαρέ ή ψευδών χρωμάτων.
 • Αν επιλέξετε [Αυτόματη ισορροπία λευκού] ή [Αυτόματα: Προτεραιότητα λευκού] και αλλάξει η ταχύτητα ISO ή η τιμή διαφράγματος κατά την εγγραφή ταινίας, ενδέχεται να αλλάξει και η ισορροπία λευκού.
 • Αν η εγγραφή της ταινίας γίνεται με φωτισμό από λυχνίες φθορισμού ή LED, η εικόνα της ταινίας ενδέχεται να τρεμοπαίζει.
 • Αν πραγματοποιήσετε αυτόματη εστίαση με φακό USM κατά την εγγραφή ταινίας σε χαμηλό φωτισμό, ενδεχομένως να εγγραφεί στην ταινία θόρυβος με τη μορφή οριζόντιων γραμμών. Ο ίδιος τύπος θορύβου μπορεί να παρουσιαστεί αν εστιάσετε χειροκίνητα με ορισμένους φακούς που διαθέτουν ηλεκτρονικό δακτύλιο εστίασης.
 • Συνιστάται να κάνετε μερικές δοκιμαστικές εγγραφές ταινιών αν πρόκειται να πραγματοποιήσετε ζουμ κατά την εγγραφή της ταινίας. Το ζουμ καθώς εγγράφετε ταινίες μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην έκθεση ή ήχους από τον φακό που εγγράφονται, ανομοιόμορφο επίπεδο ήχου, ανομοιόμορφη διόρθωση παρέκκλισης φακού ή απώλεια εστίασης.
 • Οι μεγάλες τιμές διαφράγματος ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να εμποδίσουν την ακριβή εστίαση.
 • Η εκτέλεση αυτόματης εστίασης (AF) κατά την εγγραφή ταινίας μπορεί να προκαλέσει τους ακόλουθους τύπους προβλημάτων: σημαντική προσωρινή απώλεια εστίασης, καταγραφή αλλαγών στη φωτεινότητα της ταινίας, προσωρινή διακοπή της εγγραφής της ταινίας ή καταγραφή θορύβων του μηχανικού φακού.
 • Να μην καλύπτετε τα ενσωματωμένα μικρόφωνα με τα δάκτυλά σας ή με άλλα αντικείμενα.
 • Αν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε ένα καλώδιο HDMI κατά τη διάρκεια της εγγραφής ταινίας, η εγγραφή θα σταματήσει.
 • Δείτε επίσης Γενικές προφυλάξεις σχετικά με τη λήψη στατικών εικόνων, εάν απαιτείται.
 • Η μηχανή μπορεί να ζεσταθεί κατά την εγγραφή ταινίας ενώ είναι συνδεδεμένη μέσω Wi-Fi. Χρησιμοποιήστε τρίποδο ή λάβετε άλλα μέτρα για να μην κρατάτε τη μηχανή κατά την εγγραφή.
 • Κόκκινο εικονίδιο προειδοποίησης θερμοκρασίας στο εσωτερικό [Κόκκινη προειδοποίηση θερμοκρασίας]

 • Αν η θερμοκρασία στο εσωτερικό της μηχανής αυξηθεί λόγω παρατεταμένης εγγραφής ταινίας ή υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος, θα εμφανιστεί ένα κόκκινο εικονίδιο [Κόκκινη προειδοποίηση θερμοκρασίας].
 • Το κόκκινο εικονίδιο [Κόκκινη προειδοποίηση θερμοκρασίας] υποδεικνύει ότι η εγγραφή ταινίας θα τερματιστεί σύντομα αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή μέχρι να μειωθεί η θερμοκρασία στο εσωτερικό της μηχανής, επομένως απενεργοποιήστε τη μηχανή και αφήστε τη να κρυώσει για λίγη ώρα. Λάβετε υπόψη ότι ο χρόνος ώσπου να σταματήσει αυτόματα η εγγραφή της ταινίας, όταν εμφανίζεται το κόκκινο εικονίδιο [Κόκκινη προειδοποίηση θερμοκρασίας], διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
 • Η εγγραφή ταινίας σε υψηλή θερμοκρασία και για παρατεταμένο χρονικό διάστημα θα προκαλέσει την εμφάνιση του κόκκινου εικονιδίου [Κόκκινη προειδοποίηση θερμοκρασίας] πιο σύντομα. Όταν δεν πραγματοποιείτε εγγραφή, να σβήνετε πάντα τη μηχανή.
 • Εικονίδιο [Περιορισμός υπερθέρμανσης]

 • Ενδέχεται να εμφανιστεί το εικονίδιο [Περιορισμός υπερθέρμανσης] εάν από την επαναλαμβανόμενη εγγραφή ταινίας ή την εκτεταμένη χρήση της Άμεσης προβολής αυξηθεί η θερμοκρασία στο εσωτερικό της μηχανής. Απενεργοποιήστε τη μηχανή ή λάβετε άλλα μέτρα, όταν εμφανιστεί το εικονίδιο [Περιορισμός υπερθέρμανσης], και περιμένετε μέχρι να κρυώσει η μηχανή.
 • Η μηχανή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν συνεχίσετε την εγγραφή ενώ εμφανίζεται το εικονίδιο [Περιορισμός υπερθέρμανσης]. Επίσης, η μηχανή μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Άμεση προβολή ενώ εμφανίζεται το εικονίδιο [Περιορισμός υπερθέρμανσης].
 • Εγγραφή και ποιότητα εικόνας

 • Αν ο συνδεδεμένος φακός διαθέτει σύστημα Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας) και θέσετε τον διακόπτη συστήματος Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας) στη θέση ON, το σύστημα Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας) θα λειτουργεί συνεχώς, ακόμη κι όταν δεν πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση. Αυτό καταναλώνει ισχύ μπαταρίας και ενδέχεται να μειώσει τον συνολικό χρόνο εγγραφής ταινίας. Όταν δεν είναι απαραίτητο το σύστημα Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας), π.χ. όταν χρησιμοποιείται τρίποδο, συνιστάται να ρυθμίζετε τον διακόπτη συστήματος Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας) στη θέση OFF.
 • Εάν κατά την εγγραφή μιας ταινίας η φωτεινότητα αλλάξει με αυτόματη έκθεση, η ταινία μπορεί να σταματήσει στιγμιαία. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε χειροκίνητη έκθεση για την εγγραφή της ταινίας.
 • Αν στην εικόνα υπάρχει μια πολύ φωτεινή πηγή, η φωτεινή περιοχή ενδέχεται να εμφανιστεί μαύρη στην οθόνη. Οι ταινίες καταγράφονται σχεδόν όπως εμφανίζονται στην οθόνη.
 • Ενδέχεται να προκύψει θόρυβος εικόνας ή ακανόνιστα χρώματα κατά τη λήψη σε υψηλή ταχύτητα ISO, υψηλή θερμοκρασία, αργή ταχύτητα κλείστρου ή υπό χαμηλό φωτισμό. Οι ταινίες εγγράφονται σχεδόν όπως εμφανίζονται στην οθόνη, εκτός από τις περιπτώσεις εγγραφής ταινίας παρέλευσης χρόνου ή χρήσης της Προβολής βοήθειας του Canon Log.
 • Η ποιότητα βίντεο και ήχου των ταινιών που εγγράφονται ενδέχεται να είναι χειρότερη σε άλλες συσκευές, και η προβολή/αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι εφικτή, ακόμα και αν οι συσκευές υποστηρίζουν τις μορφές MP4.
 • Αν χρησιμοποιείτε μια κάρτα με χαμηλή ταχύτητα εγγραφής, ενδέχεται να εμφανιστεί μια ένδειξη στα δεξιά της οθόνης κατά την εγγραφή ταινίας. Η ένδειξη δείχνει το μέγεθος των δεδομένων που δεν έχει εγγραφεί ακόμη στην κάρτα (εναπομένουσα χωρητικότητα στην εσωτερική προσωρινή μνήμη) και αυξάνεται πιο γρήγορα όταν η κάρτα είναι πιο αργή. Αν η ένδειξη (1) φτάσει στο μέγιστο, η εγγραφή της ταινίας θα σταματήσει αυτόματα.

 • Αν η κάρτα έχει γρήγορη ταχύτητα εγγραφής, η ένδειξη είτε δεν θα εμφανιστεί καθόλου είτε η στάθμη (αν εμφανίζεται) δεν θα αυξάνεται πολύ. Αρχικά, εγγράψτε μερικές δοκιμαστικές ταινίες για να δείτε αν η κάρτα μπορεί να γράψει με αρκετά υψηλή ταχύτητα.
 • Αν η ένδειξη υποδεικνύει ότι η κάρτα έχει γεμίσει και η εγγραφή ταινίας τερματιστεί αυτόματα, ο ήχος κοντά στο τέλος της ταινίας μπορεί να μην εγγραφεί σωστά.
 • Αν η ταχύτητα εγγραφής της κάρτας είναι αργή (λόγω κατακερματισμού) και εμφανιστεί η ένδειξη, αν διαμορφώσετε την κάρτα, ενδεχομένως να αυξηθεί η ταχύτητα εγγραφής.
 • Περιορισμοί ήχου

 • Λάβετε υπόψη ότι ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί εάν η ρύθμιση [Λήψη: Ποιότ εγγρ ταιν] έχει οριστεί σε Full HD29.97fpsIPB (Ελαφριά) (NTSC) ή Full HD25.00fpsIPB (Ελαφριά) (PAL) ή εάν η ρύθμιση [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Συμπίεση ήχου] έχει οριστεί σε [Ενεργ.].

  • Δεν καταγράφεται ήχος για τα δύο τελευταία καρέ περίπου.
  • Κατά την αναπαραγωγή ταινιών σε υπολογιστές με Windows, η εικόνα και ο ήχος της ταινίας ενδέχεται να είναι ελαφρώς εκτός συγχρονισμού.

Σημείωση

 • Σημειώσεις για την εγγραφή ταινίας

 • Κάθε φορά που εγγράφετε μια ταινία, δημιουργείται ένα νέο αρχείο ταινίας στην κάρτα.
 • Η εστίαση είναι επίσης εφικτή με το πάτημα του πλήκτρου Έναρξη AF.
 • Για να είναι εφικτή η έναρξη/διακοπή της εγγραφής ταινίας με το πάτημα του κουμπιού κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του, επιλέξτε [Πλήρης πίεση] για τη ρύθμιση [Λήψη: Λειτ κουμπ κλείστρ για ταινίες] σε [Έναρ/Διακ εγγ ταιν.] ().
 • Τα ενσωματωμένα μικρόφωνα της μηχανής καταγράφουν στερεοφωνικό ήχο ().
 • Αντί των ενσωματωμένων μικροφώνων, χρησιμοποιούνται εξωτερικά μικρόφωνα, όπως το Κατευθυντικό στερεοφωνικό μικρόφωνο DM-E1 (πωλείται χωριστά), τα οποία συνδέονται στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ εξωτερικού μικροφώνου της μηχανής ().
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα περισσότερα εξωτερικά μικρόφωνα με βύσμα τύπου μίνι-καρφί 3,5 mm.
 • Η προκαθορισμένη εστίαση κατά την εγγραφή ταινίας είναι διαθέσιμη κατά τη χρήση (σούπερ) τηλεφακών που διαθέτουν αυτήν τη λειτουργία, οι οποίοι κυκλοφόρησαν από το δεύτερο εξάμηνο του 2011 και μετά.
 • Για τις ταινίες 4K και Full HD, χρησιμοποιείται η δειγματοληψία χρώματος YCbCr 4:2:0 (8 bit) και ο χώρος χρωμάτων BT.709.