Flasheksponeringsbracketing

Du kan tage tre billeder, idet flashoutput ændres automatisk. Denne funktion kaldes flasheksponeringsbracketing (FEB). Indstillingsområdet er ±3 stop, i trin på 1/3-stop.

 1. Vælg Indstilling af flasheksponeringskompensation/flashoutput med joysticket.

 2. Tryk joysticket ned for at vælge FEB.

 3. Indstil FEB-niveauet.

  • Tryk joysticket lodret eller drej på Drejeknap for at indstille FEB-niveau, og tryk derefter joysticket lige ind.
  • “0.3” angiver trin på 1/3 stop, og “0.7,” angiver trin på 2/3 stop.
  • Når FEB-optagelse er centreret på din angivne flasheksponeringskompensation, udføres den baseret på den indstillede mængde af flasheksponeringskompensation. Venstre ende eller Højre ende vises i indikatorens ender, hvis flasheksponeringsniveau overstiger ±3 stop.
  • Når du har indstillet en ny værdi, bliver den ikke ændret, hvis du trykker joysticket lodret.
  • Når værdien er ændret, indstilles den ændrede værdi ikke, hvis der trykkes på knappen Fortryd.

Bemærk

 • FEB annulleres automatisk efter tre optagelser.
 • Før optagelser med FEB skal du overveje at indstille kameraets fremføringsmetode til enkelt optagelse og bekræfte, at flashenhederne er genopladet. I fremføringsmetoden kontinuerlig optagelse optages der automatisk stop efter der er taget tre kontinuerlige optagelser.
 • Du kan bruge FEB sammen med flasheksponeringskompensation eller FE-lås.
 • Hvis eksponeringskompensation indstilles i trin på 1/2-stop på kameraet, indstilles flasheksponeringskompensation til et område på ±3 stops i trin på 1/2-stop.
 • Du kan deaktivere automatisk annullering af FEB efter tre optagelser i C.Fn-03.
 • Du kan ændre FEB-optagelsesrækkefølgen (C.Fn-04).