Trådløs fotografering med flere flash med flashforhold

Dette afsnit beskriver trådløs optagelse med flere flash i manuel flashmetode. For hver enkelt affyringsgruppe kan du indstille flashoutput inden for et område på 1/1 output til 1/1024 output i trin på 1/3-stop. Alle indstillinger konfigureres på afsenderenheden.

 1. Vælg METODE med joysticket.

 2. Indstil flashmetoden til M.

  • Tryk joysticket til lodret eller vandret, eller drej på Drejeknap for at vælge M, og tryk derefter joysticket lige ind.
 3. Tryk joysticket lige ind.

 4. Vælg det punkt, der er vist i (1).

  • Tryk joysticket til lodret eller vandret, eller drej på Drejeknap for at vælge det punkt, og tryk derefter joysticket lige ind.
 5. Konfigurer indstillinger for affyringsgrupper.

  • Tryk joysticket til vandret, eller drej på Drejeknap for at vælge en affyringspostion bland de følgende. Dette muliggør trådløs fotografering med flere flash, hvor affyringsgrupperne A-C er tilføjet.

   • Hvis du vil have samme output fra alle modtagere, skal du vælge ALLE.
   • Hvis du vil indstille output for affyringsgrupperne A og B, skal du vælge A:B.
   • Hvis du vil indstille output for affyringsgrupperne A, B og C, skal du vælge A:B:C.
 6. Vælg en affyringsgruppe.

  • Hvis du har valgt A:B eller A:B:C i trin 5, skal du trykke joysticket lige ind, og derefter trykke til lodret eller vandret eller dreje på Drejeknap for at vælge en gruppe, du vil indstil flashoutputtet for.
 7. Indstil flashoutput.

  • Tryk joysticket lige ind.
  • Tryk joysticket til lodret eller drej på Drejeknap for at indstille flashoutputtet, og tryk derefter joysticket lige ind.
  • Gentag trin 6-7 for at indstille flashoutput for alle grupperne.
 8. Tag billedet.

  • Hver gruppe affyrer med det angivne flashoutput.

Forsigtig

 • Indstillingsområdet er 1/128-1/1, når højhastighedssynkronisering er indstillet.
 • Andre Speedlites end EL-5, som bruges som modtagere, viser muligvis ikke lave flashudladningsniveauer korrekt.

Bemærk

 • Hvis ALLE er indstillet, skal du indstille A, B eller C som affyringsgruppen for modtagere. De affyres ikke, hvis indstillet til D eller E.
 • Hvis du vil affyre flere modtagere med samme flashoutput, skal du vælge ALLE i trin 2.