Stroboskopisk flash

Hvis du bruger stroboskopisk flash ved lave lukkertider, kan du optage kontinuerlig bevægelse i ét enkelt billede som i sekventiel fotografering.

Hvis du vil have stroboskopisk flash, skal du angive flashoutput, antal flashaffyringer og flashfrekvens (antal flash pr. sekund, svarer til Hz). Se flere oplysninger om maksimalt antal kontinuerlig flashudladninger under Maksimalt antal kontinuerlige flashudladninger.

 1. Vælg METODE med joysticket.

 2. Indstil flashmetoden til MULTI.

  • Tryk joysticket til lodret eller vandret, eller drej på Drejeknap for at vælge MULTI, og tryk derefter joysticket lige ind.
 3. Tryk joystick lige ind for at vælge et punkt.

  • Tryk joysticket til lodret eller vandret eller drej på Drejeknap for at vælge flashfrekvens (1), antal flashaffyringer (2) eller flashoutput (3), og tryk derefter joysticket lige ind.
 4. Indstil værdien.

  • Tryk joysticket lodret eller drej på Drejeknap for at indstille værdien, og tryk derefter joysticket lige ind.
  • Gentag trin 3-4, indtil flashfrekvensen, antallet og output er konfigureret.

Beregning af lukkertiden

Når du vil sikre, at lukkeren forbliver åben, indtil alle stroboskopisk flash er gennemført, skal du beregne en lukkertid, som skal indstilles på kameraet på følgende måde.

Antal flashaffyringer ÷ Flashfrekvens = Lukkertid

Hvis antallet af flashaffyringer f.eks. indstilles til 10 (gange), og flashfrekvensen indstilles til 5 (Hz), skal lukkertiden indstilles til 2 sekunder eller længere.

Forsigtig

 • Når du vil undgå at nedslide eller beskadige flashhovedet ved overophedning, må du ikke benytte stroboskopisk flash mere end 30 gange i træk. Efter 30 gange, skal du stoppe med at bruge Speedliten i mindst 10 min.
 • Hvis der optages mere end 30 gange, aktiveres en sikkerhedsfunktion, der begrænser flashudladning. I dette tilfælde skal du stoppe med at bruge Speedliten i mindst 40 min.

Bemærk

 • Stroboskopisk flash er mest effektiv ved kraftigt reflekterende motiver mod en mørk baggrund.
 • Det anbefales at benytte stativ og fjernudløser.
 • Flashoutput kan ikke indstilles til 1/1 eller 1/2.
 • Stroboskopisk flash er også muligt, når kameraet er i optagelsesmetoden Bulb (Bulb).
 • En visning af antal flashaffyringer på “----” angiver, at Speedliten affyres kontinuerligt, indtil lukkeren lukkes, eller flashopladningen er væk, med det maksimale antal flashudladninger, som er anført i listen under Maksimalt antal kontinuerlige flashudladninger.
 • Højhastighedssynkronisering () er ikke tilgængeligt med stroboskopisk flash.

Maksimalt antal kontinuerlige flashudladninger

Maksimalt antal flashaffyringer er som følger, når antallet af flash er angivet som “----” (en streg).

Flashout-
put/Hz
1 2 3 4 5 6-7 8-9
1/4 7 6 5 4 4 3 3
1/8 14 14 12 10 8 6 5
1/16 30 30 30 20 20 20 10
1/32 60 60 60 50 50 40 30
1/64 90 90 90 80 80 70 60
1/128 100 100 100 100 100 90 80
1/256 100 100 100 100 100 100 100
1/512 100 100 100 100 100 100 100
1/1024 100 100 100 100 100 100 100
Flashout-
put/Hz
10 11 12-14 15-19 20-50 60-199 250-500
1/4 2 2 2 2 2 2 2
1/8 4 4 4 4 4 4 4
1/16 8 8 8 8 8 8 8
1/32 20 20 20 18 16 12 10
1/64 50 40 40 35 30 20 15
1/128 70 70 60 50 40 40 30
1/256 100 100 100 100 80 80 60
1/512 100 100 100 100 100 100 100
1/1024 100 100 100 100 100 100 100