Nomenklatur

 1. (1)Catchlight-panel (trukket tilbage)
 2. (2)Vidvinkelpanel (trukket tilbage)
 3. (3)Flashhoved (lysafgivende enhed)
 4. (4)Detektor til farvefilter
 5. (5)Ekstern modtager til flashmåling
 6. (6)Trådløs modtager med optisk transmission
 7. (7)AF-hjælpelyskilde
 8. (8)Monteringsfod
 1. (9)Låsestift
 2. (10)Kontakter
 3. (11)Stik til ekstern strømkilde
 4. (12)Detektor til bounce adapter
 5. (13)Stikdæksel
 6. (14)Batterirummets dæksel
 7. (15)Dæksellås til batterirum
 8. (16)Synkroniseringsterminal

Bemærk

 • Ikke forsynet med fjernudløserterminal (udløserkablet SR-N3 kan ikke bruges).
 1. (1)Bounce adapter-/​farvefiltermonteringsdel
 2. (2)LINK Bekræftelseslampe til radiotransmission
 3. (3)LCD-panel
 4. (4)UNDERMENU Undermenuknap
 5. (5)LAMPE LAMP-knap
 6. (6)Fortryd Fortryd-knap
 7. (7)Monteringsfodens låseknap
 8. (8)Udløserknap
 9. (9)Indstilling af reflektionsvinkel
 10. (10)Udløserknap til reflekslås
 1. (11)Joystick

  ZOOM Zoom

  METODE Flashmetode

  Indstilling af trådløs optagelse/Linked Shooting Indstilling af trådløs optagelse/Linked Shooting

  Indstilling af flasheksponeringskompensation/flashoutput Indstilling af flasheksponeringskompensation/​flashoutput

 2. (12)Afbryder

  Tændt Tændt

  LÅS Knap-/drejeknaplås (tændt)

  Slukket Slukket

 3. (13)Lampe for flash klar/testflashknap Lampe for flash klar/testflashknap
 4. (14)Vælg drejeknap Vælg drejeknap
 5. (15)Støv- og vandtæt adapter

LCD-panel

E-TTL II / E-TTL Autoflash (), Prioritetsmetode for kontinuerlig optagelse ()

 1. (1)Flasheksponeringskompensation Flasheksponeringskompensation
 2. (2)ETTL E-TTL II-/E-TTL-autoflash

  CSP Prioritetsmetode for kontinuerlig optagelse

 3. (3)Standard Standard

  Prioritet af ledetal Prioritet af ledetal

  Lysfordelingsprioritet Lysfordelingsprioritet

  Reflekteret flash Refleksion øverst

  Flashoptagelse på kort afstand Refleksion nederst

  Bounce adapter monteret Bounce adapter monteret

  Farvefilter monteret Farvefilter monteret

  Temperaturstigning (begrænsning af flashaffyring) Temperaturstigning (begrænsning af flashaffyring)

  Ledelys er tændt Ledelys er tændt

 4. (4)Synkronisering første lamel Synkronisering første lukkergardin (normal optagelse)

  Synkronisering anden lukkergardin Synkronisering anden lukkergardin

  Højhastighedssynkronisering Højhastighedssynkronisering

 5. (5)Mængde af flasheksponeringskompensation
 6. (6)Effektiv flashrækkevidde/​optageafstand

  Meter Visning i meter

  Fod Visning i fod

 1. (7)OPLADNING Opladningsindikator

  A Automatisk indstilling

  M Manuel indstilling

 2. (8)Zoom Zoomdisplay

  Vidvinkelpanel- og refleksadvarsel Vidvinkelpanel- og refleksadvarsel

  Advarsel om flashdækning uden for rækkevidde Advarsel om flashdækning uden for rækkevidde

 3. (9)Flashdækning (brændvidde)
 4. (10)Visning af batteriniveau
 5. (11)FEB FEB
 6. (12)FEB-sekvens
 7. (13)Flasheksponeringsniveau
 8. (14)F Blændeværdi

Manuel flash ()

 1. (1)M Manuel flash
 2. (2)Manuel flashoutput
 1. (3)Manuel flashniveau

Bemærk

 • De angivne visninger er eksempler. Det er kun den sektion, der svarer til indstillingerne, der vises.
 • LCD-panelet lyser, når en knap eller drejeknap betjenes ().

Stroboskopisk flash ()

 1. (1)MULTI Stroboskopisk flash
 2. (2)Flashfrekvens
 1. (3)Antal udladninger

Automatisk/manuel ekstern flashmåling ()

 1. (1)Ext.A Automatisk ekstern flashmåling

  Ext.M Manuel ekstern flashmåling

 2. (2)ISO ISO-visning
 1. (3)ISO-hastighed

Trådløs optagelse med radiotransmission/trådløs optagelse med optisk transmission ( / )

 • Afsenderenhed(er)

  1. (1)AFSENDER Afsenderindstilling

   UNDERAFSENDER Underafsenderindstilling*1

  2. (2)Trådløs radiotransmission Trådløs radiotransmission

   Trådløs optisk transmission Trådløs optisk transmission

  3. (3)Flashmetode

   ETTL E-TTL II-/E-TTL-autoflash

   M Manuel flash

   MULTI Stroboskopisk flash

   Gr Gruppeaffyring*1

  4. (4)Afsenderflashudladning TIL Afsenderflashudladning TIL

   Afsenderflashudladning FRA Afsenderflashudladning FRA

  1. (5)Styring af affyringsgrupper
  2. (6)Kanal Overførselskanal

   AUTO Automatisk overførselskanalindstilling*1

  3. (7)Trådløst radio-id*1
  4. (8)OPLADNING Opladningsindikator for afsender/modtager
  5. (9)Advarsel om synkroniseringshastighed Advarsel om synkroniseringshastighed*1
  6. (10)Modtageropladning er fuldført Modtageropladning er fuldført*1
  7. (11)Flashforhold

  1: Trådløs radiotransmission Kun trådløs radiotransmission

  1. (1)Modtageropladning er fuldført Modtageropladning er fuldført*1
  2. (2)Styring af affyringsgrupper
  1. (3)Opladningsindikator for afsender/modtager
  2. (4)Gruppeaffyringsmetode*2

  1: Trådløs radiotransmission Kun trådløs radiotransmission

  2: Gr Kun gruppeaffyring

  Bemærk

  • Under optagelse med trådløs radiotransmission, hvor afsenderenheden og modtagerenheden er fuldt opladet, vises Opladningsindikator 2 ikke.
  • Når det gælder Gr gruppeaffyring, kan du vælge flashmetoden fra ETTL M Ext.A FRA.
 • Modtagerenhed

  1. (1)Modtager Modtager
  2. (2)Kanal Overførselskanal
  3. (3)TEST Testflash*1

   REL Fjernudløsning*1

   MODEL Ledelys*1

  1. (4)MODTAGER Modtagerindstillinger
  2. (5)INDIVIDUEL MODTAGER Individuel modtager*2

  1: Trådløs radiotransmission Kun trådløs radiotransmission

  2: Trådløs optisk transmission Kun trådløs forbindelse med optisk transmission

Radiotransmission: Linked shooting ()

 1. (1)LINKED SHOT Linked shooting
 2. (2)AFSENDER Afsenderindstilling

  MODTAGER Modtagerindstillinger

 1. (3)REL Udløser*1

1: AFSENDER Kun afsenderindstilling

Batterioplader LC-E6E

Oplader til batteripakke LP-EL.

 1. (1) Opladningsindikator
 2. (2) Batterislot
 1. (3) Strømkabel
 2. (4) Stik til lysnetledning

Medfølgende tilbehør

 • Etui til Speedlite

  (1) Sektion til ministandlagring

  (2) Bounce adapter-/farvefilterhusenhed

 • Ministand

  (3) Monteringsdel

 • Bounce adapter SBA-EL

 • Farvefilter SCF-ELOR1

 • Farvefilter SCF-ELOR2

 • Batterioplader LC-E6E*

 • Batteripakke LP-EL

Batterioplader LC-E6E leveres med et strømkabel.