Linked shooting med radiotransmission

Når du bruger et EOS DIGITAL-kamera, der blev lanceret i og efter 2012 (undtagen EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D og EOS 1200D), kan du udføre linked shooting, der automatisk udløser lukkeren på et modtagerkamera ved at knytte den til afsenderkameraenheden. Du kan foretage en linked shooting med op til 16 enheder, der inkluderer både afsender- og modtagerenheder. Det er nyttigt, hvis du vil optage et motiv fra flere vinkler samtidigt.

Hvis du vil udføre en linked shooting, skal du påmontere en Speedlite eller en Speedlite Transmitter, der understøtter trådløs optagelse med radiotransmission, på kameraet. Når enheden bruges med et kamera, der er lanceret frem til 2011 eller med EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D eller EOS 1200D, kan den kun bruges som “afsenderkameraenhed”. Enheden kan ikke bruges som en “modtagerkameraenhed”.

Nogle kameraer understøttes ikke.

(1) Afsenderkameraenhed

(2) Modtagerkameraenhed

(3) Transmissionsafstand: Ca. 30 m

Bemærk

 • Når en EL-1, der er indstillet til Linked shooting, og et kamera kombineres, henvises de til henholdsvis til som en “afsenderkameraenhed” og en “modtagerkameraenhed”.

Før du udfører betjeningerne herunder, skal du montere en Speedlite eller transmitter til alle de kameraer, der bruges til linked shooting. Få oplysninger om indstilling af andre enheder ved at se instruktionsmanualen til enhederne.

 1. Vælg Indstilling af trådløs optagelse/Linked Shooting med joysticket.

 2. Indstil til normalt optagelsesmetode.

  • Tryk joysticket op, ned, til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap, og vælg LINKET OPTAGELSE (ikke markeret), og tryk derefter joysticket lodret.
  • Vis ændringer til LINKET OPTAGELSE (markeret).
 3. Indstil som en afsenderenhed/modtagerenhed.

  • Tryk joysticket op/ned/til venstre/til højre, eller drej Vælg drejeknap for at vælge Trådløs radiotransmissionAFSENDER eller Trådløs radiotransmissionMODTAGER, og tryk derefter på joysticket lodret.
 4. Indstil overførselskanalen og trådløst radio-ID.

 5. Indstil kameraets optagelsesfunktioner.

 6. Indstil alle Speedlites.

  • Indstil alle Speedlites til at udføre forbunden optagelse til “afsenderenhed” eller “modtagerenhed” i Linked shooting.
  • Indstil transmitterne på samme måde, hvis en af dem skal bruges til linked shooting.
  • Hvis du ændrer indstillingen fra “modtagerenhed” til “afsenderenhed” i trin 2, bliver de andre Speedlites (eller transmittere), der er angivet som “afsenderenheder”, automatisk “modtagerenheder”.
 7. Installér modtagerkameraenheden.

  • Konfigurer modtagerkameraenheder inden for ca. 30 m fra afsenderkameraenheden.
  • Kontrollér, at LINK-lamperne på modtagerenhederne lyser grønt.
 8. Tag billedet.

  • Kontrollér, at LINK-lampen på masterenheden lyser grønt, og tag billedet.
  • Modtagerkameraenhederne bliver frigivet med frigivelsen af afsenderkameraenheden.
  • Modtagerenheder, for hvilke Linked shooting udføres, er angivet med UDLØS på LCD-panelet.

Bemærk

 • Når du vil slette forbunden optagelse, skal du betjene Speedlite-enhederne en for en for at ændre indstillingen til LINKET OPTAGELSE (ikke markeret) i trin 1.
 • Du kan benytte denne funktion som fjernbetjening for linked shooting uden at montere en Speedlite på et kamera. Når du har skubbet afsenderenhedens lodret, skal du skubbe joysticket op/ned/til venstre/til højre eller dreje Vælg drejeknap for at vælge REL og frigive alle modtagerkameraenhederne.
 • Under linked shooting er tiden, før autosluk træder i kraft, ca. 5 min. for både afsender- og modtagerenhederne. Når intervallet for Linked shooting er 5 min. eller længere, skal “Autosluk” indstilles til “FRA” både på afsender- og modtagerenhederne (C.Fn-01-1).
 • Når P.Fn-06-0 er indstillet (), afgives biptonen på hver enkelt fuldt opladt flashenhed (afsender/modtager).

Forsigtig

 • Det anbefales at indstille objektivernes fokusfunktionsvælgerere, der er monteret på modtagerkameraerne, til MF og tage billedet med manuel fokusering. Hvis der ikke kan opnås fokus med autofokus, er linked shooting ikke mulig med den tilsvarende modtagerkameraenheden.
 • Der er en kort tidsforsinkelse mellem udløsningen af modtagerkameraenheden og udløsningstimingen af afsenderkameraenheden. Helt samtidig optagelse er ikke mulig.
 • Når flashen er indstillet til P.Fn-03-1 (), kan den affyres under linked shooting, men hvis der affyres flere flash samtidigt under linked shooting, kan den korrekte eksponering muligvis ikke opnås, eller der kan ske en uoverensstemmende eksponering.
 • Når [Flashudladning] i [Ekstern Speedlite-kontrol] eller [Flashkontrol] er indstillet til [Deaktivér] () på afsenderkameraet, er det ikke muligt at udføre linked shooting.
 • Når indstillingen P.Fn-03-0 () er angivet, og hvis linked shooting ikke er muligt, når der Live View-billedet vises, skal du indstille [Blød LV-optagelse] eller [Lydløs LV-optag.] i menuen i afsenderkameraenheden til [Deaktivér]. Hvis [Indst. 1] eller [Indst. 2] er indstillet, kan modtagerkameraenheder muligvis ikke frigives, afhængigt af den anvendte kameramodel.
 • Transmissionsafstanden kan være kortere afhængigt af forholdene, f.eks. placeringen af flashenhederne, omgivelserne og vejrforholdene.
 • Linked shooting-funktionen er den samme funktion som linked shooting-funktionen i WFT-serien af trådløse filtransmittere. Linked shooting kan imidlertid ikke foretages i kombination med filtransmittere i WFT-serien. Desuden er udløsertidsforsinkelsen anderledes i forhold til linked shooting med WFT-serien.

Forsigtig

 • Linked shooting ved hjælp af Live View-funktion

 • Når indstillingen er angivet P.Fn-03-0 (), og hvis følgende kameraer er forbundet og indstillet som afsenderkameraer, er linked shooting i Live View-metoden ikke muligt.
 • Udfør linked shooting, når du har skiftet Live View-optagelse til optagelse med søger eller har indstillet Speedlite til P.Fn-03-1.
  EOS 760D, EOS 750D, EOS 700D, EOS 650D, EOS 600D, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1000D